Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Transformationer

En transformation är en konvertering av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat.

Koordinattransformationer görs till exempel för att kunna presentera olika datamängder tillsammans, om de inte redan redovisas i samma koordinatsystem.

Begreppet transformation används i detta sammanhang för alla funktioner där en uppsättning koordinater överförs från ett koordinatsystem (från-systemet) till en ny uppsättning koordinater i ett annat koordinatsystem (till-systemet).

Det går att skilja mellan definitionsmässiga transformationssamband – det vill säga transformationer inom ett referenssystem – som vi brukar kalla överräkningar, och empiriska samband, som vi brukar kalla inpassningsformler. Lantmäteriet har utvecklat programmet Gtrans för koordinattransformationer.

Interaktiva tjänster