Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Geodesi

Geodesins huvuduppgift är att bestämma punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och deras tyngdkraftsvärden.

Lantmäteriet ansvarar för uppbyggnad och underhåll av Sveriges nationella geodetiska referensnät och nationella referenssystem. De geodetiska referensnäten består av punkter med noggrant bestämda positioner i plan, höjd och med tyngdkraftsvärden.

De nationella referenssystemen är SWEREF 99 i tre dimensioner och i plan, RH 2000 i höjd samt RG 2000 för tyngdkraft. För att säkerställa höjdmätning med GNSS ansvarar vi dessutom för den nationella geoidmodellen SWEN17_RH2000.

En jordglob.Här beskrivs närmare våra nationella referenssystem. Det finns också information om koordinattransformationer och några vanligt förekommande frågor besvaras. Vi tillhandahåller ett antal tjänster för olika typer av geodetisk information och i formelsamlingen finns formler för ett antal vanliga geodetiska beräkningar samlade.

Interaktiva tjänster

Här hittar du ett antal tjänster med anknytning till geodesiområdet. Du kan bland annat transformera koordinater och beräkna geoidhöjd.

Fördjupad information