Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Öppna data

Lantmäteriet tillhandahåller ett antal kartprodukter och annan geografisk information som öppna geodata. Dessa produkter är avgiftsfria och får användas och publiceras fritt.

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster). Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Du hittar våra produkter som är tillgängliga som öppna data på sidan Geodataprodukter under kategorin Öppna data.

Bygg ditt Sverige i Minecraft – här kan du hämta Minecraft-kartor

Övriga öppna data

Ekonomiska kartan (1935-1978) är en registerkarta som redovisar fastigheter, registerbeteckningar, bostadsbyggnader, tomt och trädgård, odlingsområden, fornminnen samt ett stort antal ortnamn. Skalan är 1:10 000, förutom över Norrlands inland där skalan är 1:20 000.

Produkten finns tillgänglig i ett rikstäckande lager. Det kan finnas två versioner av samma kartblad. Om båda versionerna är skannade finns de båda som öppna data, förutom i Göteborgs- och Bohus län och Gotlands län, där endast den senaste versionen finns med. För att hitta rätt kartblad finns översiktskartor i PDF-format, shape eller tjänsten Geolex som stöd.

Så hittar du och väljer bilder

Bra att känna till

  • Filnamnet till ekonomiska kartorna innehåller tryckåret. Exempel på filnamn är J133-10F1d57, då 57 är kartans tryckår.
  • Ekonomiska kartan är upprättad i koordinatsystemet RT90 och den tillhörande georefererade .tfw-filen har koordinater i samma koordinatsystem.
  • Lantmäteriet har avstått upphovsrätten för Ekonomiska kartan. 
  • För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på Rikets allmänna kartverks arkiv.

Användarkonto - medför inga avgifter eller förpliktelser

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto (öppnas i nytt fönster)

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn (öppnas i nytt fönster) eller ditt lösenord (öppnas i nytt fönster)?

Gå vidare till hämtplatsen - ftp (öppnas i nytt fönster) 

Generalstabskartan (1827–1971) beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning. Skalan är 1:100 000 i Södra verket och i 1:200 000 i Norra verket.

Hitta bladnummer till Generalstabskartan

Bra att känna till

Användarkonto - medför inga avgifter eller förpliktelser

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto (öppnas i nytt fönster)

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn (öppnas i nytt fönster) eller ditt lösenord (öppnas i nytt fönster)?

Gå vidare till hämtplatsen - ftp (öppnas i nytt fönster) 

Häradsekonomiska kartan (1859-1934) baserades på laga skifteskartor och beskriver markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och gränser. Den omfattar dock inte hela Sverige utan bara delar av Götaland och Svealand (helt i 13 län) samt ett antal blad i Norrbottens län. Skalan är 1:20 000 i den södra delen av landet och 1:50 000 i Norrbotten.

Hitta bladnummer till Häradsekonomiska kartan

Bra att känna till

Lantmäteriet har avstått upphovsrätten för Häradsekonomiska kartan

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på Rikets allmänna kartverks arkiv.

Användarkonto - medför inga avgifter eller förpliktelser

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto (öppnas i nytt fönster)

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn (öppnas i nytt fönster) eller ditt lösenord (öppnas i nytt fönster)?

Gå vidare till hämtplatsen - ftp (öppnas i nytt fönster)  

N50 Kartdata (skala 1:50 000) och N250 Kartdata (skala 1:250 000) finns tillgänglig med svensk kodning motsvarande Terrängkartan respektive Översiktskartan.

Dataseten är öppna data och hämtas via följande länkar från Geonorge:

Klienten som använder Topografisk webbkarta Visning, översiktlig för enkla nedladdningar av kartbilder finns som öppen källkod. Den kan användas som kodexempel för hur man kan använda Topografisk webbkarta Visning, översiktlig, som bas för utveckling av egna applikationer eller skicka in förslag på ändringar direkt i koden.

Källkoden tillgängliggörs enligt licensen Apache version 2.0 (öppnas i nytt fönster), vilket i stora drag innebär att den kan användas i egna eller öppna applikationer men att det finns begränsningar i att använda varumärket.

Källkoden finns att hämta hem eller utveckla på Github (öppnas i nytt fönster).

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring våra öppna data

Support och tillgänglighet

För frågor om öppna data, kontakta Geodatasupport

För frågor om positionering, stompunkt och tyngdkraft, kontakta geodesienheten