Uppgradering av API-portal

6 april 2022

Vi kommer att uppgradera API-portalen till en ny version. Detta kommer att ske den 6 maj 2022 i verifieringsmiljön och den 22 maj i produktionsmiljön.


I API-portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till. Uppgraderingen innebär ett nytt utseende i API-portalen och påverkar hanteringen av OAuth2-applikationer, nycklar med mera.

Befintliga integrationer bör inte påverkas, men vi rekommenderar ändå att man testar sina system i verifieringsmiljön för att säkerställa att allt fungerar efter uppgraderingen. För mer information, se produktsidan API-portalen.