Information om samtliga produkter flyttas till webbplats Geotorget dokumentation

16 september 2022

Dokumentation, som produktbeskrivningar och tekniska beskrivningar, kommer i framtiden att publiceras som webbsidor via webbplatsen Geotorget dokumentation. På sikt kommer all produktdokumentation, som idag publiceras som pdf:er, att utgå.

Från slutet av september 2022 kommer den produktdokumentation som i dag finns på produktsidorna på lantmateriet.se att successivt flyttas till webbplatsen Geotorget dokumentation (nytt fönster).

Produktdokumentationen kommer inte längre att publiceras i pdf-format när informationen flyttats till Geotorget dokumentation. Länk finns från respektive produktsida, antingen till Geotorget dokumentation eller till produktinformationen i pdf-format för de produkter som ännu inte flyttats.

Den första produktdokumentationen som kommer finnas tillgänglig under september i Geotorget dokumentation är Markreglerande bestämmelse Direkt v.2.0.