Information om samtliga produkter flyttas till webbplats Geotorget dokumentation

16 September 2022

Dokumentation, som produktbeskrivningar och tekniska beskrivningar, kommer i framtiden att publiceras som webbsidor via webbplatsen Geotorget dokumentation. På sikt kommer all produktdokumentation, som idag publiceras som pdf:er, att utgå.

Från slutet av september 2022 kommer den produktdokumentation som i dag finns på produktsidorna på lantmateriet.se att successivt flyttas till webbplatsen Geotorget dokumentation (nytt fönster).

Produktdokumentationen kommer inte längre att publiceras i pdf-format när informationen flyttats till Geotorget dokumentation. Länk finns från respektive produktsida, antingen till Geotorget dokumentation eller till produktinformationen i pdf-format för de produkter som ännu inte flyttats.

Den första produktdokumentationen som kommer finnas tillgänglig under september i Geotorget dokumentation är Markreglerande bestämmelse Direkt v.2.0.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website