Förändringar i Topografi 10 Nedladdning, vektor

1 mars 2022

Den 1 september 2022 kommer några mindre förändringar göras i produkten Topografi 10 Nedladdning, vektor. Förändringarna avser innehåll i tema Höjd.

Värdemängden för attributet objekttyp i skiktet hojdlinje förändras:

  • Nuvarande värde Höjdkurva ändras till Höjdkurva5 (objekttypnr är oförändrat 2401)
  • Nuvarande värde Gropkurva ändras till Gropkurva5 (objekttypnr är oförändrat 2402)

Attribut för hojdkurvstext förändras. Den nya modellen ser ut enligt nedan:

Attribut

Typ

Längd

objektidentitet

Text

36

skapad

Datum

23

textkategori

Text

255

textstorleksklass

Heltal

255

textlage

Heltal

3

texttyp

Text

255

karttext

Text

4

textriktning

flyttal

6,2

I samband med förändringarna i datamodellen kommer manér-/stilfiler att justeras. Publicering av den nya produktbeskrivningen planeras att ske under april månad på sidan Pågående produktutveckling av geografisk information.

Läs gärna mer på produktsidan Topografi 10 Nedladdning, vektor