Topografi Visning, vector tiles

En visningstjänst med topografisk information från Lantmäteriets grunddatalager. Formatet, vector tiles, ger andra möjligheter för användning än visningstjänster i rasterformat.

Kort om produkten

Produkten är främst tänkt för användare som utvecklar olika typer av applikationer och tillämpningar för webben. Med visningstjänster av typen vector tiles finns möjlighet att komma åt information om objekten, attribut, samt att stil-/manérsätta data utifrån egna önskemål eller genom att använda Lantmäteriets föreslagna utseende.

Produkten ger möjlighet att koppla ihop information från kartan med våra direktåtkomsttjänster. Dessutom kan egna stilfiler definieras för ett eget utseende på kartan. Informationen visas upp till skala 1:1 miljon.

Informationsinnehåll

Mark, hydrografi, byggnadsverk, anläggningsområde, kommunikation (t.ex. vägar och rälstrafik), ledningar, norra polcirkeln, administrativ indelning, höjd, fjällinformation och text.

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att skalnivå med ursprung från Topografi 10 uppdateras dygnsvis övriga skalnivåer uppdateras månadsvis.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Ta del av Lantmäteriets e-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

På vår GitHub-sida (nytt fönster) kan du som är utvecklare hitta några enklare kodexempel.

Versionshistorik

Version och datum

Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Ny version
Tillgänglig 2023-02-01

Utökad tjänst med information upp till skala 1:1 miljon.

Version 1.0

Ny version 
Tillgänglig 2020-06-11

Ny Visningstjänst


Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.