Swepos DGNSS

Tjänst för positionering i realtid med GPS/GNSS-mottagare, som ger förväntad mätosäkerhet på meternivå.

Kort om produkten

I öppna data ingår DGNSS som kan användas då kraven på mätosäkerhet inte är de högsta.

För att använda tjänsten behöver du en GNSS-enhet som kan ta emot standardiserade korrektionsdata (RTCM) för GNSS via Internet.

Läs mer om Swepos DGNSS.

Tillgänglighet

Swepos tjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ges under vardagar.

Beställ produkt

För att använda Swepos DGNSS behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du kopplar upp dig mot tjänsten.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Användarvillkor 

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna data-licensen Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.
Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.