Riktvärdeområden med riktvärdeangivelser, vektor

Produkten innehåller information om allmänna och förenklade fastighetstaxeringar avseende riktvärdeområden och riktvärdeangivelser.

Kort om produkten

Produkten är avgiftsfri och tillhandahålls endast via fliken Hämta produkt.

Informationen används vid fastighetstaxering, läs mer på Skatteverkets hemsida (nytt fönster)

Dokumentation

2019

Allmän fastighetstaxering för hyreshus (AFT19 Hyreshus)

Produktbeskrivning (pdf)

Allmän fastighetstaxering för industri (AFT19 Industri)

Produktbeskrivning (pdf)

Allmän fastighetstaxering för täktmark (AFT19 Täktmark)

Produktbeskrivning (pdf)

2018 

Förenklad fastighetstaxering för småhus (FFT18 Småhus)

Produktbeskrivning (pdf)

Hämta produkt

2024

Förenklad fastighetstaxering för småhus (FFT24 Småhus)

 • Riktvärdekartor utvisar den värdeområdesindelning som beslutas av Skatteverket inför allmänna och förenklade fastighetstaxeringar för olika fastighetstyper.
 • Vid förenklad fastighetstaxering för småhus 2024 finns följande värdeområdesindelning fastställd:

Riktvärdekartor för småhus (zip).

Riktvärdeangivelser är de värdenivåer vilka har bestämts för en normfastighet för respektive värdeområde. Dessa finns tillgängliga hos Skatteverket som öppna data (nytt fönster).

2023

Allmän fastighetstaxering för lantbruk (AFT23 Lantbruk)

 • Riktvärdekartor utvisar den värdeområdesindelning som beslutas av Skatteverket inför allmänna och förenklade fastighetstaxeringar för olika fastighetstyper.
 • Vid allmän fastighetstaxering för lantbruk 2023 finns följande värdeområdesindelning fastställd:

Riktvärdekartor för skog (zip)

Riktvärdekartor för jord (zip)

Riktvärdekartor för småhus (zip)

Riktvärdeangivelser är de värdenivåer vilka har bestämts för en normfastighet för respektive värdeområde. Dessa finns tillgängliga hos Skatteverket som öppna data (nytt fönster).

2022

Förenklad fastighetstaxering för hyreshus (FFT22 Hyreshus)

 • Riktvärdekartor utvisar den värdeområdesindelning som beslutas av Skatteverket inför allmänna och förenklade fastighetstaxeringar för olika fastighetstyper.
 • Vid förenklad fastighetstaxering för hyreshus 2022 finns följande värdeområdesindelning fastställd:

Riktvärdekartor för hyreshus (zip)

Riktvärdeangivelser är de värdenivåer vilka har bestämts för en normfastighet för respektive värdeområde. Dessa finns tillgängliga hos Skatteverket som öppna data (nytt fönster).

2021

Allmän fastighetstaxering för småhus (AFT21 Småhus)

 • Riktvärdekartor utvisar den värdeområdesindelning som beslutas av Skatteverket inför allmänna och förenklade fastighetstaxeringar för olika fastighetstyper.
 • Vid allmän fastighetstaxering för småhus 2021 finns följande värdeområdesindelning fastställd:

Riktvärdekartor för småhus (zip)

Riktvärdeangivelser är de värdenivåer vilka har bestämts för en normfastighet för respektive värdeområde. Dessa finns tillgängliga hos Skatteverket som öppna data (öppnas i nytt fönster).

2020

Förenklad fastighetstaxering för lantbruk (FFT20 Lantbruk)

 • Riktvärdekartor utvisar den värdeområdesindelning som beslutas av Skatteverket inför allmänna och förenklade fastighetstaxeringar för olika fastighetstyper.
 • Vid förenklad fastighetstaxering för lantbruk 2020 finns följande värdeområdesindelning fastställda:

Riktvärdekartor för skog (zip) 

Riktvärdekartor för jord (zip)

Riktvärdekartor för småhus (zip)

Riktvärdeangivelser är de värdenivåer vilka har bestämts för en normfastighet för respektive värdeområde. Dessa finns tillgängliga hos Skatteverket som öppna data (öppnas i nytt fönster).

2019

Allmän fastighetstaxering för hyreshus (AFT19 Hyreshus)

 • Riktvärdekartor (zip) utvisar den värdeområdesindelning som beslutas av Skatteverket inför allmänna och förenklade fastighetstaxeringar för olika fastighetstyper. 
 • Riktvärdeangivelser (xls) är de värdenivåer vilka har bestämts för en normfastighet för respektive värdeområde.

Allmän fastighetstaxering för industri (AFT19 Industri)

 • Riktvärdekartor (zip) utvisar den värdeområdesindelning som beslutas av Skatteverket inför allmänna och förenklade fastighetstaxeringar för olika fastighetstyper. 
 • Riktvärdeangivelser (xls) är de värdenivåer vilka har bestämts för en normfastighet för respektive värdeområde.

Allmän fastighetstaxering för täktmark (AFT19 Täktmark)

 • Riktvärdekartor (zip) utvisar den värdeområdesindelning som beslutas av Skatteverket inför allmänna och förenklade fastighetstaxeringar för olika fastighetstyper. 
 • Riktvärdeangivelser (xls) är de värdenivåer vilka har bestämts för respektive fyndighet för respektive värdeområde.

2018 

Förenklad fastighetstaxering för småhus (FFT18 Småhus)