Ortofoto Visning Årsvisa

Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg resp. IR , med upplösning 0,16 m resp. 0,4 m per pixel från år 2019 och framåt, samt 0,25 m resp. 0,5 m per pixel från år 2006-2018. Ortofotona är uppdelade årsvis efter flygår, med början 2006.

Kort om produkten

För ortofoton från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i separata metadatalager.

Så ofta uppdateras informationen

Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton i färg och IR allteftersom de framställs.

Ladda hem shapefiler

Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt kan informationsfiler i shapeformat, som innehåller flygbildspunkter, laddas hem och matchas mot ortofotona:

Här hittar du senaste informationen om utfall av produktionen av ortofoto.

I tjänsten GeoLex, som du hittar via denna länk, finns sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Läs mer om Ortofoto

Produktinformation om Ortofoto

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Vi hänvisar till:

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.8

Tillgänglig i verifieringsmiljö från: 2022-12-07

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2022-12-07

 • Nya lager med 2022 års ortofoto och flygbildssömmar, uppdateras kontinuerligt.

Version 1.8

Tillgänglig i verifieringsmiljö från: 2021-11-30

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2021-11-30

 • Nya lager med 2021 års ortofoto och flygbildssömmar, uppdateras kontinuerligt.

Version 1.8

Tillgänglig i verifieringsmiljö från: 2021-04-27

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2021-04-27

 • De årsvisa lagren från 2019 och framåt innehåller ortofoton med upplösningarna 0,16 meter respektive 0,4 meter. De årsvisa lagren från 2006 till 2018 innehåller ortofoton med upplösningarna 0,25 meter respektive 0,5 meter.
 • Eftersom varje lager innehåller två upplösningar finns bägge upplösningarna redovisade i titlarna.

Version 1.7

Tillgänglig i verifieringsmiljö från: 2020-11-05

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2020-11-05

 • Nya lager med 2020 års ortofoto och flygbildssömmar, uppdateras kontinuerligt.
 • Namn på titlar har kortats ner, även placeringen av årtalet har ändrats så att det skrivs först i titlarna.

Version 1.6

Tillgänglig i verifieringsmiljö från: 2019-09-03

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2019-09-03

 • Versionen kompletteras med IR-ortofoton med 0,5 meter upplösning. Lagerstruktur och lagernamn förändras. Förändringen innebär att ny åtkomstpunkt behöver anropas.

Version 1.5.1

Avvecklad 2019-12-03

 

 • Nya lager med 2018 års ortofoto och flygbildssömmar.

Version 1.5

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2018-06-05

 

 • Nya lager med 2017 års bilder och flygbildssömmar.
 • GIF-formatet har utgått.

Version 1.4.2

Avvecklad
2018-05-30

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2017-05-10

 • Nya lager med 2016 års bilder och flygbildssömmar.

Version 1.4.1

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2016-05-19

 

 • Nya lager med 2015 års bilder och flygbildssömmar.

Version 1.4

Tillgänglig i ver-miljö från: 2015-08-21

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2015-09-14

 • Nya lager med 2014 års bilder och flygbildssömmar.

Version 1.3

Tillgänglig i ver-miljö från: 2014-11-04

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2014-11-04

 • Nya lager med 2013 års bilder och flygbildssömmar.

Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.