Basemap Visning, Inspire

Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för teman Administrativ indelning, Adress, Byggnad, Marktäcke och Ortnamn. Tjänsten innehåller även lager för tema Hydrografi och Transport som inte uppfyller Inspire.

Kort om produkten

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.Tjänsten är framtagen inom det europaövergripande geodataprojektet European Location Framework (ELF).

Kartografin i tjänsten följer ELS specifikationer och informationen visas i ett skalområde större än 1:72 200, med undantag för Administrativ indelning som visas i skala större än 1:500 000.

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras kontinuerligt. För mer information, se produktbeskrivning för Topografi 10 Nedladdning, vektor.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.


Presentation av informationsskikten

Informationsskikten Addresses, Geographical names, Building, Administrative boundary, Administrative unit och Land cover unit uppfyller kravet på visningstjänster från EU-direktivet Inspire.

Addresses

Lager för presentation av adressplats, redovisas i skala större än 1:2 000. Detta tema uppfyller kraven på visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire.

Exempelbild i skala 1:1 000.

Geographical names

Lager för presentation av ortnamn och bebyggelsetext, som redovisas i skala större än 1:72 200. Detta tema uppfyller kraven på visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire.

Exempelbild i skala 1:25 000 enligt Inspire.
Exempelbild i skala 1:25 000.

Building

Lager för presentation av byggnader, redovisas i två manér och i skala större än 1:18 100. Detta tema uppfyller kraven på visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire.

Exempel Topografisk karta i skala 1:2 500.
Exempel i skala 1:2 500 enligt Inspire.

Administrative boundary

Lager för presentation av administrativa gränser (kommun och kommunnamn). Redovisas i skala större än 1:500 000. Detta tema uppfyller kraven på visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire.

Exempelbild i skala 1:250 000.

Administrative unit

Lager för presentation av administrativ indelning. Redovisas i skala större än 1:500 000. Detta tema uppfyller kraven på visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire.

Exempelbild i skala 1:400 000 (syns som en gul yta i skalor större än 1:500 000).

Land cover unit

Lager för presentation av marktäcke, som redovisas i skala större än 1:72 200. Detta tema uppfyller kraven på visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire.

Exempelbild i skala 1:10 000 med färgkodning.
Exempelbild i skala 1:10 000 enligt Inspire.

Road link

Lager för redovisning av vägar och cykelvägar inklusive vägnummer och vägnamn, redovisas i skala större än 1:72 200.

Exempelbild i skala 1:10 000.

Railway link

Lager för redovisning av järnväg, redovisas i skala större än 1:72 200.

Exempelbild i skala 1:7 000.

Ferry crossing

Lager för redovisning av vägfärja, redovisas i skala större än 1:72 200.

Exempelbild i skala 1:10 000.

Runway area

Lager för redovisning av start och landningsbana för flygtrafik. Redovisas i skala större än 1:72 200.

Exempelbild i skala 1:25 000.

Hydrography

Lager för redovisning av hydrografi, redovisas i skala större än 1:72 200.

Exempelbild i skala 1:10 000.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Ingen produktbeskrivning tillhör tjänsten.

Teknisk beskrivning – Gällande version 1.0 (pdf, nytt fönster).

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version
Basemap Visning, Inspire Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från 2021-10-01

 

Tjänsten har bytt namn och har fått en ny åtkomstpunkt.

Utseende enligt Inspire har lagts till för building, geographical names och land cover.

Vissa skikt har slagits samman t.ex. för hydrography och roadlink.

ELF Basemap, Visning
Version 1.0 

Avvecklad 2021-12-31


Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.