Så hittar du och hämtar laserdata

På hämtplatsen hittar du produkten under mappen Laserdata Skog. Under respektive årsmapp ligger mappar med de skanningsområden som finns tillgängliga för nedladdning. Skanningsområdena är indelat i indexrutor om 2,5 x 2,5 km vilket även motsvarar filerna som återfinns under respektive skanningsområdes-mapp.

För att hitta och ladda ner enstaka indexrutor behöver du veta insamlingsår för skanningen, beteckningen på skanningsområdet som indexrutan tillhör samt indexrutans beteckning.

Hitta insamlingsår och beteckning för ett skanningsområde

Insamlingsår och skanningsområdets beteckning hittar du genom att gå in under Planer och utfall på produktsidan och öppna PDF-dokumentet som heter produktionsstatus. I pdf:en håller du musen över området för att se områdets beteckning t. ex. 18F014 där första siffran i beteckningen motsvarar insamlingsår, i detta fall 2018.

Hitta indexrutans beteckning

För att hitta en indexruta kan du använda tjänsten GeoLex, som du hittar via denna länk och göra enligt nedan:

  1. Klicka på den gröna rutan "Index" högst upp i vänstra marginalen
  2. Klicka på ikonen "Kartväljare", som finns mitt uppe mellan vänster- och högermarginalen (Om du placerar markören över ikonen dyker även texten Kartväljare upp).
  3. På dialogrutan som sedan kommer upp, klicka på den lilla pilen framför Indexrutor, SWEREF 99 TM.
  4. Bocka sedan i rutan "Indexrutor 2,5 km". Klicka sedan på lilla krysset högst upp i dialogrutan, så att dialogrutan försvinner.
  5. Förflytta och zooma i kartan till det område du vill ladda ner laserdata så att du ser indexrutans beteckning, t. ex. 699_65_7500.

Ladda ner indexruta

När du ska ladda ner filer från hämtplatsen går du in i mappen för insamlingsår (enligt exemplet 2018) och därefter mappen med aktuellt skanningsområde (enligt exemplet 18F014).

För att hitta rätt fil behöver indexrutans beteckning översättas till motsvarande filnamn enligt mönstret nedan.
Indexruta 699_65_7500 har filnamnet 69975_6500_25.laz där du laddar ner.

För att översätta indexrutans beteckning till filnamn tar du de tre första siffrorna i indexrutans beteckning (enligt exemplet 699) och lägger till de två första siffrorna i sista kombinationen (enligt exemplet 75) så det blir 69975_. Sedan tar man mellansiffrorna i indexrutans beteckning (enligt exemplet 65) och lägger till de två sista siffrorna i indexrutans beteckning (enligt exemplet 00) så det blir 69975_6500_.
De två sista siffrorna i filnamnet 25.laz talar om att det är en 2,5 x 2,5 km ruta och att filtypen är laz.