Geotorget beställning

I Geotorget beställning kan privatpersoner och organisationer beställa och ladda ner Lantmäteriets geodataprodukter. Geotorget är under utveckling och produkter läggs till successivt.

Hur gör jag en beställning?

För att lägga en beställning krävs att ett konto skapas, mer information om detta finns i tjänsten. När du skapat ett konto kan du följa ditt beställningsärende och ladda ner producerade data.

I beställningsgränsnittet finns stöd för urval med kartstöd, i nuläget kan ett urval av geodataprodukter beställas.

Vår målsättning

Målsättningen är att alla Lantmäteriets geodataprodukter ska tillhandahållas via Geotorget beställning, och att all information för dig som kund och användare av Lantmäteriets geodataprodukter ska finnas på ditt konto, till exempel avtal, fakturor och behörigheter.

Läs mer om några av funktionerna i Geotorget beställning.