Ansök om att teckna avtal för Geodatasamverkan

Organisationer som vill teckna avtal för Geodatasamverkan ska fylla i ansökan på denna sida.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Ansökan om att teckna avtal för Geodatasamverkan

Sökande om att teckna avtal för Geodatasamverkan

Fakturaadress

Kontaktperson för avtalet

Avtalet ska börja gälla

Geografisk verksamhetsområde

För att räkna ut årsavgiften behöver du lämna uppgifter om geografiskt verksamhetsområde, informationsbehov och nytta samt årlig omsättning.

Nytta

Skicka ansökan

Skicka ansökan om att teckna avtal för Geodatasamverkan.

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.