Uppdatering av produkten Ortofoto Visning Årsvisa

21 november 2023

Från och med den 21 november påbörjas uppdateringen av produkten Ortofoto Visning Årsvisa, med 2023 års ortofoton.

Merparten av årets ortofoton läggs till redan från den 21 november. Därefter sker en successiv uppdatering varefter 2023 års ortofoton blir producerade. Preliminärt beräknas samtliga bilder från 2023 års produktion finnas tillgängliga via tjänsten under december månad.

Det blir ingen ny version av tjänsten och åtkomstpunkten ändras inte.

Mer information på produktsidorna Ortofoto Visning Årsvisa.

Förändring i produkten
Geodatatjänst Förändring

Ortofoto Visning Årsvisa v.1.8

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2023-11-21

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2023-11-21

Uppdateras kontinuerligt med 2023 års ortofoton i färg och IR-färg.