Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ tillhandahålls via Geotorget

31 maj 2022

Från 31 maj 2022 tillhandahålls produkten Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ via Geotorget. 

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ som tillhandahålls som öppna data kan laddas ner antingen via Geotorget eller via Hämta öppna geodata (ftp).
Möjligheten att ladda ner via ftp kommer upphöra på sikt men finns kvar under en övergångsperiod. Vi återkommer med mer information när möjligheten att laddar ner via ftp tas bort.

Ett konto behöver skapas i Geotorget för tillgång till data. Mer information finns på sidan Geotorget beställning

I samband med ovanstående förändring kommer referenssystem RT 90 tas bort för produktvarianten som innehåller höjddata från gamla höjddatabanken (hdb). Produkten kommer därmed endast tillhandahållas i SWEREF 99 TM.

Produktsidan Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ uppdateras 31 maj.