Fler ortofoton i Historiska ortofoton Visning

29 mars 2022

Produkten Historiska ortofoton Visning kompletteras med ortofoton från åren 1993 – 2005.

Tjänsten utökas med ortofoton från åren 1993 – 2005. Ortofotona är upplagda årsvisa, som svartvita, IR och färg. Det kommer inte att finnas några sömlinjer eller någon annan metadata för de ortofoton som tjänsten utökas med.

Titlarna på lagren i tjänsten är justerade men åtkomstpunkten ändras inte.

Notera att de ortofoton som tjänsten nu utökas med inte kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via Geotorget beställning. 

Geodatatjänst

Förändring

Historiska ortofoton Visning, v 1.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-03-23

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-03-23

 

Tjänsten utökas med ortofoton från åren 1993 – 2005.

ortofoton i svartvitt med upplösning 1 m

ortofoton i färg med upplösning 0,5 m (endast 2002 - 2005)  

ortofoton i IR med upplösning 0,5 m (endast 2003 - 2005)

inga sömlinjer eller annan metadata finns tillgängliga


För mer information, se produktsidan Historiska ortofoton Visning.