Demodata och produktbeskrivning tillgänglig för Ortnamn, Topografi 250 samt Topografi 1M Nedladdning, vektor

1 november 2022

GSD-Översiktskartan samt GSD-Sverigekartan 1:1 miljon kommer att ersättas av nya produkter den 1 februari 2023. Samtidigt ersätts även GSD-Ortnamn. Som ett led att introducera de nya produkterna, släpps produktbeskrivningar och demodata den 1 november 2022.

Vi har tidigare informerat att GSD-Översiktskartan, GSD-Sverigekartan samt GSD-Ortnamn kommer att ersättas av nya produkter. Se tidigare nyhet från 2022-06-03. Förändringarna kommer att ske som hårda övergångar, vilken innebär att endast nya produkterna kommer att vara beställningsbara från februari 2023. Produkterna levereras i en ny datamodell och i ett nytt format, GeoPackage.

Nya kartprodukter

Topografi 250 Nedladdning, vektor och Topografi 1M Nedladdning, vektor kommer att levereras i ett nytt filformat, GeoPackage, och innehålla en helt omarbetad datamodell. Den nya datamodellen bygger vidare på den modell som sedan tidigare används i Topografi 10 Nedladdning, vektor och Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Från och med den 1 november 2022 är det möjligt att ladda ner demodata och produktbeskrivning. 

När produkterna lanseras den 1 februari 2023 kommer de, precis som var fallet med GSD-Översiktskartan och GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, att tillhandahållas som öppna data under licensen CC0.

Ny produkt för ortnamn

Ortnamn Nedladdning, vektor kommer från 1 februari 2023 att ersätta GSD-Ortnamn. Den nya produkten levereras i filformaten GeoPackage och CSV. Från den 1 november 2022 är det möjligt att ladda ner demodata och produktbeskrivning. 

Information om tidplan och kommande produktförändringar finns på Pågående produktutveckling av geografisk information.