Demodata och produktbeskrivning tillgänglig för Ortnamn, Topografi 250 samt Topografi 1M Nedladdning, vektor

1 November 2022

GSD-Översiktskartan samt GSD-Sverigekartan 1:1 miljon kommer att ersättas av nya produkter den 1 februari 2023. Samtidigt ersätts även GSD-Ortnamn. Som ett led att introducera de nya produkterna, släpps produktbeskrivningar och demodata den 1 november 2022.

Vi har tidigare informerat att GSD-Översiktskartan, GSD-Sverigekartan samt GSD-Ortnamn kommer att ersättas av nya produkter. Se tidigare nyhet från 2022-06-03. Förändringarna kommer att ske som hårda övergångar, vilken innebär att endast nya produkterna kommer att vara beställningsbara från februari 2023. Produkterna levereras i en ny datamodell och i ett nytt format, GeoPackage.

Nya kartprodukter

Topografi 250 Nedladdning, vektor och Topografi 1M Nedladdning, vektor kommer att levereras i ett nytt filformat, GeoPackage, och innehålla en helt omarbetad datamodell. Den nya datamodellen bygger vidare på den modell som sedan tidigare används i Topografi 10 Nedladdning, vektor och Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Från och med den 1 november 2022 är det möjligt att ladda ner demodata och produktbeskrivning. 

När produkterna lanseras den 1 februari 2023 kommer de, precis som var fallet med GSD-Översiktskartan och GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, att tillhandahållas som öppna data under licensen CC0.

Ny produkt för ortnamn

Ortnamn Nedladdning, vektor kommer från 1 februari 2023 att ersätta GSD-Ortnamn. Den nya produkten levereras i filformaten GeoPackage och CSV. Från den 1 november 2022 är det möjligt att ladda ner demodata och produktbeskrivning. 

Information om tidplan och kommande produktförändringar finns på Pågående produktutveckling av geografisk information.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website