Uppdatering av 2022 års taxeringsinformation

29 juni 2022

Taxering Direkt, fastighetsprisinformation och överföringsformatet ÖFF uppdateras med 2022 års taxeringsinformation i månadsskiftet september/oktober.

Den 30 september blir 2022 års taxeringsinformation tillgänglig i dessa produkter

 • Taxering Direkt v.2.0.1
 • Fastighetsprisuttag
 • Fastighetsprisavisering

Vad innefattar 2022 års taxeringsinformation?

Informationen innefattar:

 • Förenklad fastighetstaxering av hyreshus och ägarlägenheter. Särskild fastighetstaxering av småhus, lantbruk och övriga fastighetstyper som är nybildade eller ändrade.
 • Ny justeringskod: 301 - Markanläggning och VA saknas. Gäller för hyreshus bostadsmark och hyreshus lokalmark.

Den 1 oktober blir 2022 års taxeringsinformation tillgänglig i överföringsformatet ÖFF

I och med att inläsning av ny taxeringsinformation sker, kommer Årtal (taxeringsår + 1) att märkas ”2023” från oktober 2022 i överföringsformatet ÖFF.

När den nya taxeringsinformationen läses in påverkas befintliga beställningar av Fastighetsavisering, fullständig enligt nedan.

Omstarter av tabeller:

 • 01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
 • 31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
 • 37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2022-10-01 – veckoavisering lördagar?

 1. Aviseringsfil (vid aviseringar på lördagar) skapas för tidsperioden 2022-09-24 – 2022-09-30 via ordinarie veckoavisering som körs natten mellan 30/9 och 1/10.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 1/10 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2022-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2022-10-01 – daglig avisering?

 1. Aviseringsfil (vid daglig avisering) skapas för tidsperioden 2022-09-28 – 2022-09-30 via ordinarie daglig avisering som körs natten mellan 30/9 och 1/10.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 1/10 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2022-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Tidplan

2022-09-28—2022-09-30 Inga leveranser av Fastighetsuttag
2022-09-29—2020-09-30 Inga leveranser av Fastighetsavisering,
fullständig samt Fastighetsavisering, förenklad


För ytterligare information se produktsidor för respektive produkt.