Uppdatering av 2022 års taxeringsinformation

29 June 2022

Taxering Direkt, fastighetsprisinformation och överföringsformatet ÖFF uppdateras med 2022 års taxeringsinformation i månadsskiftet september/oktober.

Den 30 september blir 2022 års taxeringsinformation tillgänglig i dessa produkter

 • Taxering Direkt v.2.0.1
 • Fastighetsprisuttag
 • Fastighetsprisavisering

Vad innefattar 2022 års taxeringsinformation?

Informationen innefattar:

 • Förenklad fastighetstaxering av hyreshus och ägarlägenheter. Särskild fastighetstaxering av småhus, lantbruk och övriga fastighetstyper som är nybildade eller ändrade.
 • Ny justeringskod: 301 - Markanläggning och VA saknas. Gäller för hyreshus bostadsmark och hyreshus lokalmark.

Den 1 oktober blir 2022 års taxeringsinformation tillgänglig i överföringsformatet ÖFF

I och med att inläsning av ny taxeringsinformation sker, kommer Årtal (taxeringsår + 1) att märkas ”2023” från oktober 2022 i överföringsformatet ÖFF.

När den nya taxeringsinformationen läses in påverkas befintliga beställningar av Fastighetsavisering, fullständig enligt nedan.

Omstarter av tabeller:

 • 01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
 • 31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
 • 37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2022-10-01 – veckoavisering lördagar?

 1. Aviseringsfil (vid aviseringar på lördagar) skapas för tidsperioden 2022-09-24 – 2022-09-30 via ordinarie veckoavisering som körs natten mellan 30/9 och 1/10.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 1/10 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2022-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2022-10-01 – daglig avisering?

 1. Aviseringsfil (vid daglig avisering) skapas för tidsperioden 2022-09-28 – 2022-09-30 via ordinarie daglig avisering som körs natten mellan 30/9 och 1/10.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 1/10 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2022-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Tidplan

2022-09-28—2022-09-30 Inga leveranser av Fastighetsuttag
2022-09-29—2020-09-30 Inga leveranser av Fastighetsavisering,
fullständig samt Fastighetsavisering, förenklad


För ytterligare information se produktsidor för respektive produkt.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website