Fastighetsinformation Nedladdning utökas med informationstypen Bestämmelse

3 mars 2023

Från och med den 1 mars 2023 är informationsmängden Markreglerande bestämmelse tillgänglig för beställning i produkten Fastighetsinformation Nedladdning.

I Fastighetsinformation Nedladdning finns sedan tidigare informationstyperna Fastighet och Inskrivning tillgängliga för beställning. Nu finns även Markreglerande bestämmelse att beställa.

Informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad planeras att finnas tillgängliga för beställning under maj 2023.

Ta del av: