Demodata och produktbeskrivning tillgänglig för Topografi 50 Nedladdning, vektor

1 mars 2022

Vi har tidigare informerat att GSD-Terrängkartan, kommer att ersättas av den nya produkten Topografi 50 Nedladdning, vektor den 1 september 2022. Som ett led i att introducera den nya produkten släpps produktbeskrivningen och demodata den 1 mars. 

Topografi 50 Nedladdning, vektor kommer att levereras i ett nytt filformat, GeoPackage, och innehålla en helt omarbetad datamodell. Den nya datamodellen bygger vidare på den modell som används i Topografi 10 Nedladdning, vektor och kommer att harmonisera med kommande vektorprodukter i mindre skalor. En annan viktig förändring blir att produkten också har täckning över hela riket, inklusive fjällområdet. Läs mer i tidigare nyhet Topografi 50 Nedladdning, vektor ersätter GSD-Terrängkartan.

Från och med den 1 mars är det möjligt att ta hem demodata över två områden, ladda hem produktbeskrivningen och tidiga versioner av manér-/stilfiler samt symbolfont. 

När produkten lanseras den 1 september kommer den, precis som GSD-Terrängkartan, att tillhandahållas som öppna data under licensen CC0.

Information om tidplan och kommande produktförändringar finns på sidan Pågående produktutveckling av geografisk information.