Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Intrång i skogsmark

Tillämpningar i 2018-års skogsnorm (har ersatt 2009-års skogsnorm)

Från och med den 1 februari ersatte 2018-års Skogsnorm, i kombination med aktuella typträdspriser, 2009-års Skogsnorm inom Lantmäteriets förrättningsverksamhet.

En hjälptabell för bestämmande av korrektionsfaktor vid förtidig avverkning har tagits fram för att underlätta manuell beräkning. Tabellen motsvarar tabellerna B1 och B3 i ordinarie tabellverk.

P30-priser

Benämns även typträdspriser. Tillämpas som ingångsfaktor i 2018-års skogsnorm för nivåläggning av ersättning vid intrång i skogsmark. Uppdateras årligen. 

Produktionsförmåga vid olika ståndortsindex och konvertering av ståndortsindex mellan trädslag

Följande dokument är ett komplement till anvisningarna till 2018-års skogsnorm. Av dokumentet framgår vilken produktionsförmåga som olika ståndortsindex motsvarar vid tillämpning i skogsnormen.

Lantmäteriets förenklade metod vid intrång i skogsmark

Ersättning vid intrång

Ändrade ersättningsregler gäller från och med 1 augusti 2010.

För information och anvisningar om 1950 och 2009-års skogsnorm

En hjälptabell för bestämmande av korrektionsfaktor vid förtidig avverkning har tagits fram för att underlätta manuell beräkning. Tabellen motsvarar tabellerna B1 och B3 i ordinarie tabellverk.

Rekommendationer för ersättning vid intrång i skogsmark i samband med dragning av ledningar, vägar, järnvägar, etcetera. Gällande rekommendationer saknas för närvarande.

Benämns även typträdspriser. Har tillämpats som ingångsfaktor i 1950-års skogsnorm för nivåläggning av ersättning vid intrång i skogsmark.

Graderingsvärde vid markbyte/klyvning av fastighet

Det finns ett tabellverk för att beräkna graderingsvärde i skogsmark. Tabellverket bygger på samma grundprincip som återfinns i föregångaren i Tabellmetoden från 1976 och Backlunds tabeller från 1962.