Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK, är ett verktyg för ökad samordning, enhetlighet och kvalitet vid geodatainsamling.

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodataområdet. Tillsammans med branschintressenter tar vi fram digitala handböcker som beskriver fackmannamässig geodatainsamling och kartframställning.

Frågor och synpunkter på HMK-arbetet kan skickas till hmk@lm.se.

Aktuellt inom HMK

Nya HMK-dokument!

I juni publicerades nya handböcker inom geodesiområdet med versionsbeteckningen 2020, samt Ordlista och förkortningar, juni 2020. Dessutom fick ett par äldre handböcker nya aktualitetsbeskrivningar.

  • HMK – Geodetisk infrastruktur 2020
  • HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2020
  • HMK – Terrester detaljmätning 2020
  • HMK – Terrester laserskanning 2020
  • HMK – Stommätning 2020
  • HMK – Kravställning 2017, med aktualitetsbeskrivning från 2020
  • HMK – Geodesi: Markering (1996), med aktualitetsbeskrivning från 2020
  • HMK – Ordlista och förkortningar, juni 2020

HMK-dokument

Alla dokument presenteras i pdf-format och är fria att skriva ut och sprida för icke-kommersiellt bruk. Mindre justeringar som utförs i handböckerna mellan två versionsutgivningar redovisas i HMK-loggen (senast uppdaterad 2020-06-25). Detta kan t.ex. handla om uppdaterade länkar eller smärre textändringar. Vid större justeringar som omfattar krav och rekommendationer publiceras alltid nya handboksversioner, med unikt årtal.

Senaste version av HMK-dokument

Gemensamma referensdokument

HMK - Introduktion 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Geodatakvalitet 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Ordlista och förkortningar december, juni 2020 (pdf, nytt fönster)

Teknikspecifika dokument

HMK – Flygfotografering 2017(pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Aerial photography (pdf, nytt fönster)

HMK – Flygburen laserskanning 2017 (pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Airborne laser scanning (pdf, nytt fönster) 

HMK – Fordonsburen laserskanning 2017 (pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Mobile laser scanning (pdf, nytt fönster)

HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Geodetisk infrastruktur 2020 (pdf, nytt fönster)

HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2020 (pdf, nytt fönster)

HMK – Höjddata 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Ortofoto 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Stommätning 2020 (pdf, nytt fönster)

HMK – Terrester detaljmätning 2020 (pdf, nytt fönster)

HMK – Terrester laserskanning 2020 (pdf, nytt fönster)

Ta del av äldre versioner.