Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK, är ett verktyg för ökad samordning, enhetlighet och kvalitet vid geodatainsamling.

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodataområdet. Tillsammans med branschintressenter tar vi fram digitala handböcker som beskriver fackmannamässig geodatainsamling och kartframställning.

Frågor och synpunkter på HMK-arbetet kan skickas till hmk@lm.se.

Aktuellt inom HMK

Nya HMK-dokument!

I juni publicerades nya handböcker inom geodesiområdet med versionsbeteckningen 2020, samt Ordlista och förkortningar, juni 2020. Dessutom fick ett par äldre handböcker nya aktualitetsbeskrivningar.

  • HMK – Geodetisk infrastruktur 2020
  • HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2020
  • HMK – Terrester detaljmätning 2020
  • HMK – Terrester laserskanning 2020
  • HMK – Stommätning 2020
  • HMK – Kravställning 2017, med aktualitetsbeskrivning från 2020
  • HMK – Geodesi: Markering (1996), med aktualitetsbeskrivning från 2020
  • HMK – Ordlista och förkortningar, juni 2020

HMK-dokument

Alla dokument presenteras i pdf-format och är fria att skriva ut och sprida för icke-kommersiellt bruk. Mindre justeringar som utförs i handböckerna mellan två versionsutgivningar redovisas i HMK-loggen (senast uppdaterad 2020-06-25). Detta kan t.ex. handla om uppdaterade länkar eller smärre textändringar. Vid större justeringar som omfattar krav och rekommendationer publiceras alltid nya handboksversioner, med unikt årtal.

Senaste version

Dokumentnamn

Version

Gemensamma referensdokument
HMK – Introduktion 2017
HMK – Geodatakvalitet 2017
HMK – Ordlista och förkortningar december juni 2020
Teknikspecifika dokument
HMK – Flygfotografering  
Engelsk kortversion - Aerial photography
2017 
 
HMK – Flygburen laserskanning  
Engelsk kortversion - Airborne laser scanning
2017 
 
HMK – Fordonsburen laserskanning  
Engelsk kortversion - Mobile laser scanning
2017 
 
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning  2017
HMK – Geodetisk infrastruktur 2020
HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2020
HMK – Höjddata 2017
HMK – Ortofoto 2017
HMK – Stommätning 2020
HMK – Terrester detaljmätning 2020
HMK – Terrester laserskanning 2020

Ta del av äldre versioner.