Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Förlorat ett skriftligt pantbrev

Om du tappat bort eller på annat sätt förlorat ett skriftligt pantbrev kan du antingen ansöka om att döda endast pantbrevet (3 §) eller ansöka om att döda inteckningen med tillhörande pantbrev (20 §) i fastigheten eller tomträtten.

Ansökan kan göras enligt två olika lagparagrafer. Är du osäker på vilken av paragraferna du ska välja? Läs mer om förutsättningarna för respektive åtgärd - döda endast pantbrevet (3 §) eller döda inteckningen med tillhörande pantbrev (20 §).


Så här ansöker du


Övriga frågor och svar angående förlorade pantbrev

Du ska välja 20 § om:

  • Du vill döda både pantbrevet och inteckningen.
  • Inteckningsordningen har inte någon betydelse. Du kan läsa mer om inteckningsordning under frågan Vad är inteckningsordning.
  • Du vill döda och ta bort inteckningen helt från fastigheten eller döda och fastställa inteckningen på nytt.

Förutsättningar för detta är:

  • Inteckningen är äldre än tio år. Det kan du kontrollera i e-tjänsten Min fastighet. Läs mer och logga in i e-tjänsten Min fastighet.
  • Pantbrevet har inte visats upp i något inteckningsärende de senaste tio åren. Är du osäker på om pantbrevet har förekommit i något inteckningsärende kan du kontakta Förlorade pantbrev via mejl forloradepantbrev@lm.se eller telefon 026-63 34 00.

Du ska välja 3 § om:

  • Du vill döda pantbrevet men inte inteckningen.
  • Inteckningen är inte äldre än tio år. Det kan du kontrollera i Min fastighet. Läs mer och logga in i e-tjänsten Min fastighet.
  • Pantbrevet har visats upp i ett inteckningsärende under de senaste tio åren. Är du osäker på om pantbrevet har förekommit i ett inteckningsärende kan du kontakta Förlorade pantbrev via mejl forloradepantbrev@lm.se eller telefon 026-63 34 00.
  • Inteckningsordningen har betydelse. Du kan läsa mer om inteckningsordning under frågan Vad är inteckningsordning. 

Förutsättningar för detta är:

  • Du som sökande måste intyga att du är den som senast haft pantbrevet samt redogöra för var det förvarats och hur det kommit bort.

Inteckningsordning är den ordning som de olika pantbreven intecknades. Den som tecknades först är även den som först ska återbetalas vid exempelvis en tvångsförsäljning. Dessa pantbrev har därmed högre säkerhet än de som tecknades senare.

Du kan avbryta dödningsförfarandet genom att skicka ett mejl till oss på forloradepantbrev@lm.se. Ange fastighetsbeteckning eller ärendenummer. Gäller återkallelsen endast del av ärendet, ange vilket eller vilka pantbrev som hittats.

Har du frågor, kontakta oss på telefon: 026-63 34 00.

När du exempelvis vill ta ett lån hos en bank i samband med att du köper en fastighet kan du komma att behöva använda fastigheten som pant, det vill säga säkerhet för lånet. För att använda fastigheten som säkerhet för lånet ansöker i de allra flesta fall banken om en ny inteckning, om det inte redan finns tillräckligt med befintliga pantbrev. Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av. Det är ändå du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare som står som sökande och du behöver skriva under den ansökan som banken skickar in.

Du kan också själv ansöka om ny inteckning, men tänk då på att kontakta din bank för att säkerställa att en ansökan inte redan har skickats in. Inteckningen registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel efter beslut av oss. Därefter utfärdas ett pantbrev som förs över till banken. Pantbrevet är en värdehandling och fungerar som ett bevis på att inteckningen har gjorts.

Kontakta förlorade pantbrev

Vår support svarar på dina frågor om borttappade eller förlorade pantbrev via e-post forloradepantbrev@lm.se eller telefon 026-63 34 00.

Vi har öppet vardagar kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-16.00. Under semesterperiod kan avvikande öppettider förekomma. 

Om din fråga gäller en särskild fastighet, kom ihåg att ange fastighetens officiella beteckning med kommun, namn och nummer (till exempel Gävle Torp 1:1).