HMK - Handbok i mät- och kartfrågor

Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) är en samling digitala handböcker med riktlinjer för fackmannamässig geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi. I HMK-serien ingår även fyra gemensamma referensdokument för att underlätta användningen av de tematiska handböckerna.

Gemensamma referensdokument för handböckerna

HMK handböcker

HMK handböcker (engelska)

Kortversioner på engelska av handböckerna Flygfotografering, Flygburen laserskanning och Fordonsburen laserskanning.

Gamla HMK-serien

Vissa av handböckerna i gamla HMK-serien, Handbok till mätningskungörelsen från 90-talet, används än idag. Ett skäl till detta är att nya serie av handbok i mät- och kartfrågor saknar uppdaterade riktlinjer inom vissa av dessa områden, t.ex. stompunktsmarkering.

Därför finns en aktualitetsbeskrivning i början av de nio handböckerna. beskrivningen visar vilka delar av innehållet som bedömts vara giltigt, förändrat, passé och så vidare vid det angivna datumet. Här bör observeras att även aktualitetsbeskrivningarna kan vara gamla.

HMK handböcker äldre versioner

Här återfinns äldre, tidigare versioner av de aktuella handböckerna ovan.

Bilddata

Fordonsburen laserdatainsamling

Fotogrammetrisk detaljmätning

Geodatakvalitet

Geodetisk infrastruktur

GNSS-baserad detaljmätning

Grundkarta

Höjddata

Introduktion

Kravställning vid geodetisk mätning

Laserdata

Ordlista och förkortningar

Ortofoto

Referenssystem och geodetisk mätning

Stommätning

Terrester detaljmätning

Terrester laserskanning