Vårt samordningsansvar

Lantmäteriet ansvarar för samordningen av geodataområdet.

Geodatasamordning

Lantmäteriet har uppdraget från regeringen att samordna geodataområdet nationellt. Samordningsansvaret innebär att Lantmäteriet utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer.

Sverige bygger en infrastruktur för geodata

Lantmäteriet har en drivande roll när det gäller att prioritera, initiera och leda arbetet med att bygga upp och förvalta infrastrukturen.

Det gäller bland annat att ge råd och stöd till informationsansvariga organisationer - de som enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation är skyldiga att göra sin information tillgänglig. Vi arbetar även med utveckling av Geodataportalen (nytt fönster) samt förvaltning av den samverkansform som vi kallar geodatasamverkan. Läs mer om geodatasamverkan.

Infrastrukturen för geodata ska göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta och använda geodata. Infrastrukturen innebär ett gemensamt sätt att organisera, bygga upp och förvalta, tillgängliggöra och underlätta användningen av geodata. Den bygger på ett brett samarbete som omfattar fler organisationer och fler datamängder och tjänster än de som omfattas av EU-direktivet Inspire.

Samordning av INSPIRE

Enligt lagen (2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation ansvarar Lantmäteriet för att samordna det nationella genomförandet av EU-direktivet INSPIRE. Läs mer om Lantmäteriets samordning av INSPIRE och Lantmäteriets initiativ på EU-nivå.

Geodatastrategin är planen

Den nationella Geodatastrategin för perioden 2021-2025 beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Geodatastrategin presenterar våra gemensamma mål och strategier.

Geodatarådet ger stöd till Lantmäteriet

Till stöd i Lantmäteriets samordningsroll finns Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Läs mer om geodatarådet.

Geodataportalen

Portalen är en gemensam ingång till geodata och tjänster i Sverige. Portalen ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor, som fysiskt ligger lagrade hos olika dataleverantörer. Via portalen kan du på ett enkelt sätt nå många organisationers tjänster och geodata. Geodataportalen är Sveriges koppling till den Europeiska geodataportalen, Inspire-geoportal.

Läs mer om geodataportalen.

Geodatasamverkan

Geodatasamverkan skapar förutsättningar för bättre tillgång till geodata. Geodatasamverkan underlättar tillgången till geodata genom att erbjuda ett samlat utbud av geodata från flera olika aktörer. Med ökad tillgång till geodata kan många samhällsfunktioner effektiviseras och förbättras. Alla myndigheter, kommuner och andra organisationer med myndighetsuppgifter kan teckna användaravtal för Geodatasamverkan.

Läs mer om geodatasamverkan.

Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter

Behöver du digitala kartor och geodata för undervisning, studier, forskning eller kulturverksamhet? Lärare, elever, studenter, forskare och kulturverksamheter kan få tillgång till kostnadsfria geodata från flera myndigheter. 

Läs mer om geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter