Traineeprogram och examensarbeten

För oss är det viktigt att ge dig möjlighet att lära känna oss som arbetsgivare på olika sätt. Vi erbjuder möjlighet att göra examensarbeten, sommarjobba och vara trainee inom IT hos oss.

Traineeprogram

Traineeprogrammet går du tillsammans med andra systemutvecklare. Vi erbjuder dig ett skräddarsytt program där du får bekanta dig med hela vår organisation och under programmet får du stöd av erfarna kollegor. Du får även en fadder som finns med dig som stöd och bollplank under hela din traineetid.

Verksamhetsområde Utveckling och IT, som du kommer tillhöra, har uppdraget att bidra till utvecklingen av Lantmäteriets verksamhet genom att tillhandahålla effektiva systemlösningar och tjänster. Vi arbetar i en modern miljö med DevOps och agila metoder och du kommer att ingå i ett team med mycket eget ansvar och befogenheter. I nära samarbete med verksamheten utvecklar vi en av regionens största och mest avancerade IT-miljöer.

Efter genomgånget traineeprogram kommer du att ingå i något av våra agila systemutvecklingsteam.

I IT-traineeprogrammet ingår:

  • ett skräddarsytt program där introduktion, utbildning och praktik ingår
  • kurser i våra verktyg och miljöer
  • en fadder som kommer följa dig under hela din traineetid
  • möjlighet att delta i lämplig konferens eller liknande under traineetiden
  • en möjlighet att bekanta dig med Lantmäteriets hela organisation och verksamhet
  • ett unikt tillfälle att bygga nätverk som är till nytta för din fortsatta karriär

Ansökningsperioden för traineeprogrammet öppnar 1 februari 2023. Programstart september 2023.

Ansökningsperioden för traineeprogrammet är stängd.

Examensarbeten

Vi prioriterar studenter som studerar inom områden som är relevanta för vår bransch. Främst studenter med utbildningar som matchar de yrkesgrupper som finns hos oss. Är din utbildningsbakgrund relevant men av en mer oväntad och för branschen okänd karaktär? Berätta gärna lite mer om din utbildningsbakgrund och inom vilka yrkesområden den är relevant. Då kan din förfrågan hanteras fortare.

De studenter som skriver examensarbete hos oss får en kontaktperson som har till uppgift att vara den som du kan ställa dina frågor till och som tillhandahåller den information du behöver. Kontaktpersonen kan också utifrån Lantmäteriets perspektiv vara med och påverka inriktning på ämnet för att examensarbetets resultat skall vara relevant för Lantmäteriet.

För att anmäla ditt intresse, kontakta respektive kontaktperson inom varje ämnesområde. Aktuella ämnen och kontaktpersoner hittar du här.

Här kan du läsa ett antal avslutade examensarbeten.

Arbetsplats och ersättning

Beroende på var i landet du som studerande ska skriva ditt examensarbete kan du få möjlighet att låna en arbetsplats på aktuellt Lantmäterikontor. Det varierar vilka möjligheter som finns i form av lediga kontorsplatser och vad du och din kontaktperson anser vara relevant för ditt examensarbete.

För ett godkänt examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng betalar vi ett arvode på 30 000 kronor, för 15 högskolepoäng betalar vi 15 000 kronor. Är det flera studenter som gemensamt genomför examensarbetet/uppsatsen delas arvodet emellan studenterna.