Produktutveckling och nyheter

Inom Lantmäteriet sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra våra produkter, men också med att erbjuda nya och förbättrade sätt att konsumera informationen. Från den här sidan kan ni som användare av Lantmäteriets geografiska information ta del av den produktutveckling som sker.

Löpande uppdateringar

Här delar vi information om pågående arbete med löpande uppdateringar om:

 • Vilka förändringar som är planerade
 • När i tiden förändringarna är planerade
 • Hur man får tillgång till test- och demodata
 • När nya versioner av test- och demodata kommer att finnas tillgängliga
 • Arbetsversioner av produktspecifikationer
 • Kontaktinformation
 • Frågor och svar

Lämna synpunkter

Vill du vara med och tycka till och lämna synpunkter så kontakta oss gärna på ginfo@lm.se

Utveckling som pågår just nu

Frågor och svar

Vector tiles

Beställning av Fastighetsindelning Visning, vector tiles sker via beställning från någon av Lantmäteriets vidareförädlare eller genom att kontakta vår Geodatasupport.

Nedladdning, vektor

 • I de fall man tidigare beställt GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor beställs nu istället Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.
 • Administrativ indelning Nedladdning, vektor är en produkt som är en delmängd av det innehåll som finns i Fastighetsindelning Nedladdning, vektor. För en kund som köper Fastighetsindelning Nedladdning, vektor finns emellertid ingen anledning att köpa denna.
 • I de fall man tidigare beställt GSD-Fastighetskartan topografi, vektor beställs nu istället Topografi 10 Nedladdning, vektor.
 • Byggnad Nedladdning, vektor är en produkt som består av en delmängd av det innehåll som finns i Topografi 10 Nedladdning, vektor. För en kund som köper Topografi 10 Nedladdning, vektor finns emellertid ingen anledning att köpa denna produkt.
 • Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor och Rättighet Nedladdning, vektor är nya som egna produkter.

Beställning och leverans av de nya produkterna kommer ske via självserviceportalen Geotorget. Mer information om Geotorget

För vidareförädlare som registrerat affärer i Lantmäteriets Beställningssystem behöver inga åtgärder vidtas. Om förhållanden förändras avseende redovisade ordrar och de behöver registreras om ska de däremot registreras enligt den nya produktstrukturen.