Flera kartprodukter samt GSD-Ortnamn utgår och ersätts av nya

3 juni 2022

GSD-Vägkartan, GSD-Fjällinformation, GSD-Översiktskartan samt GSD-Sverigekartan 1:1 miljon kommer den 1 februari 2023 att ersättas av nya produkter. Samtidigt ersätts även GSD-Ortnamn. Förändringarna kommer att ske som hårda övergångar, vilket innebär att endast de nya produkterna kommer vara beställningsbara efter 1 februari 2023. Produkterna levereras i en ny datamodell och i ett nytt format, GeoPackage.

Nya kartprodukter

De nya produkterna som är planerade att lanseras den 1 februari 2023 ersätter dagens produkter enligt tabellen:

Dagens produkt Ny produkt Demodata lanseras 
GSD-Vägkartan

Topografi 100 Nedladdning, vektor

2022-07-01

GSD-Fjällinformation Topografi 100 Nedladdning, vektor 2022-07-01
GSD-Översiktskartan Topografi 250 Nedladdning, vektor

2022-11-01

GSD-Sverigekartan 1:1 miljon Topografi 1M Nedladdning, vektor 2022-11-01

De tidigare formaten Shape och MapInfo utgår och ersätts med GeoPackage. Topografi 100 Nedladdning, vektor, Topografi 250 Nedladdning, vektor och Topografi 1M Nedladdning, vektor har en datamodell som harmoniserar med övriga topografiska produkter, vilket medför att attribut- och skiktnamn ändras samt att attribut både utgår och tillkommer i de nya produkterna. Mer detaljer om skillnaderna kommer att beskrivas i kommande demodata och produktbeskrivningar. Innehållsmässigt kommer de nya produkterna ha en informationstäthet som är lik de gamla produkternas. Produkterna kommer att tillhandahållas som öppna data med licensen CC0. 

Ny produkt för ortnamn

Den nya produkten Ortnamn Nedladdning, vektor, som är planerad att lanseras den 1 februari 2023, kommer att ersätta GSD-Ortnamn. De tidigare formaten tabb-separerad ASCII-fil, Shape och MapInfo utgår och ersätts med GeoPackage och semikolonseparerad CSV. Övriga förändringar kan påverka namn på attribut och urval av ortnamn som ingår i leveransen. Demodata för Ortnamn Nedladdning, vektor lanseras 1 november 2022.

För ytterligare information, se produktsidor för respektive produkt via www.lantmateriet.se och Pågående produktutveckling av geografisk information. Samtliga nya produkter kommer att tillhandahållas via Geotorget beställning.