Ändrat manér i flera kartprodukter samt utökat innehåll i Topografi Visning, vector tiles

4 november 2022

Den 1 februari 2023 kommer ett antal kartprodukter få ändrat manér. Dessutom kommer visningstjänsten Topografi Visning, vector tiles att utökas med småskaligt kartinnehåll. Förändringarna kommer inte att påverka åtkomstpunkter för visningstjänsterna.

Förändrat kartmanér i Topografisk webbkarta

Följande visningstjänster berörs av förändringarna av manér. Ändringarna påverkar samtliga befintliga versioner av tjänsterna.

  • Topografisk webbkarta Visning
  • Topografisk webbkarta Visning, cache*
  • Topografisk webbkarta visning, översiktlig
  • Topografisk webbkarta visning, skiktindelning
  • Topografisk webbkarta Nedladdning, raster

* Innehållet uppdateras i början av mars 2023

Flera mindre manérförändringar kommer att ske men den största skillnaden jämfört med tidigare blir utseendet på vägarna.

Om respektive produkt på produktsidorna.

Utökat innehåll i Topografi Visning, vector tiles

Topografi Visning, vector tiles innehåller idag de data som motsvarar innehållet i Topografi 10 Nedladdning, vektor. Den 1 februari 2023 utökas visningstjänsten med småskaligt kartinnehåll motsvarande den information som levereras i produkterna Topografi 50 Nedladdning, vektor, Topografi 100 Nedladdning, vektor-, Topografi 250 Nedladdning, vektor och Topografi 1M Nedladdning, vektor.