Abonnera på förändringar i Laserdata Nedladdning, skog

29 mars 2022

Från den 29 mars 2022 är det möjligt att i Geotorget beställning abonnera på förändringar i Laserdata Nedladdning, skog. Möjligheten att ladda ned produkten via ftp kommer att tas bort i slutet av september 2022.

För Laserdata Nedladdning, skog innebär abonnemang att en beställning börjar med en nedladdning av ett första, så kallat basuttag. Därefter ges möjlighet att hämta förändringsuttag. Förändringsuttaget innehåller data som tillkommit eller ändrats sedan senaste nedladdningen. Abonnemanget kan hanteras via API eller manuellt i Geotorget beställning.

Idag kan Laserdata Nedladdning, skog laddas ner både från Geotorget och via Hämta öppna geodata (ftp). Att ladda ned via Hämta öppna geodata (ftp) kommer tas bort från den 30 september 2022.

www.lantmateriet.se och sidan Geotorget beställning finns mer information. 

För mer information om produkten, se produktsidan Laserdata Nedladdning, skog.