Påminnelse - Ny version av Akt Direkt

26 september 2022

Som informerats om i tidigare nyhet kommer en ny version av produkten Akt Direkt den 26 september 2022. 

En ny version av direktåtkomsttjänsten Akt Direkt kommer att finnas tillgänglig från och med den 26 september 2022. I den nya versionen kommer det att bli möjligt att ta del av akterna i PDF-format. Formatet DjVu kommer fortfarande finnas kvar som alternativ. Det blir valfritt vilket format som ska visas från tjänsten. Det kommer även att bli möjligt att se om en akt finns och hur stor en akt är innan den öppnas. 

Se tidigare nyhet Ny version av Akt Direkt från 2022-06-16.

När det gäller geodatatjänster ska dessa två typer av tabeller användas.

Geodatatjänst Förändring alt. innehåll

Akt Direkt v.5

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-09-26

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-09-26

Akter är tillgängliga både i DjVu- och PDF-format

Versionen är inte bakåtkompatibel utan kräver ny åtkomstpunkt

Geodatatjänst Förändring
Akt Direkt v.3 Avvecklas 2023-03-31
Akt Direkt v.4 Avvecklas 2023-03-31