Markreglering Direkt byter namn och version

2 juni 2022

Markreglering Direkt byter version och namn den 4 oktober 2022. Samtidigt anpassas tjänsten till ny informationsmodell.

Markreglering Direkt v1.5 byter namn och version till Markreglerande bestämmelse Direkt v2.0 den 4 oktober.

Kommande version av tjänsten har samma delmängder som tidigare, men informationsmodellen är ändrad. Informationen är därför delvis omstrukturerad och viss information utgår helt, samtidigt som ny tillkommer. Den kommande versionen kommer att ligga parallellt med nu gällande version till 2023-05-31.

Geodatatjänst Förändring

Markreglerande bestämmelse Direkt v2.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-10-04

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-10-04

Exempel på förändringar

  • Klassen Myndighetsinformation utgår. Vissa ingående attribut flyttas till andra klasser medan andra utgår helt.
  • Klassen Delomradesinformation utgår. Vissa ingående attribut flyttas till andra klasser medan andra utgår helt.
  • Klassen HanvisningPlanbeslut utgår. I stället kommer man att via beslutet se om en bestämmelse blivit upphävd/ändrad eller upphäver/ändrar en annan bestämmelse.
  • Attributen beslutsnyckel, berörkretsnyckel, fastighetsnyckel och arkivplats utgår.
  • En ny klass Beslut tillkommer.
  • Möjligheten att söka efter markreglerande bestämmelse med hjälp av datum försvinner.

 

För mer information, se produktsidan Markreglering Direkt.