Topografisk webbkarta Visning, översiktlig

Tjänsten levererar en bakgrundskarta med hög prestanda vid många samtidiga anrop. Produkten tillhör Lantmäteriets öppna data och tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.

Kort om produkten

Istället för att skapa en ny bild vid varje anrop returnerar tjänsten små förgenererade bilder i fasta skalnivåer. Kartan innehåller ett urval från Lantmäteriets produkter, från Sverigekartan 1:5 miljoner till och med Topografi 50.

Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation som presenteras tydligt framträdande och färgsatt och ett skikt som presenterar informationen nedtonad i en gråskala.

Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Informationen i tjänsten är anpassad för att visas i skalor mindre än 1:30 236. Vid inzoomning till större skala än 1:30 236 sker ingen förändring av innehållet utan enbart en uppförstoring av informationen.

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att:

  • informationen i skalområden upp till 1:60 000 uppdateras veckovis
  • informationen i skalområden över 1:60 000 uppdateras månadsvis.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.


Presentation av informationsskikten

Topografisk webbkarta

Skiktet innehåller topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer.

Exempel på topografisk webbkarta.

Exempelbild i skala 1:30 236 

Topografisk webbkarta, nedtonad

Skiktet innehåller den topografiska kartinformationen presenterad nedtonad i en gråskala.

Exempel på Topografisk webbkarta, nedtonad.

Exempelbild i skala 1:30 236, nedtonad

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version Datum Ändring sedan föregående version
Version 1.0.3 Uppdaterad
2023-02-01
Nytt manér i skalområdet 1:30 000 – 1:1 miljon.
Version 1.0.3 Uppdaterad
2022-09-01

Nytt manér i skalområdet 1:15 000 – 1:30 000.

Version 1.0.3 Uppdaterad
2021-10-25

Skalområde och upplösning för Web Mercator rättad.

Version 1.0.2 Uppdaterad
2021-10-01

Nytt manér för järnvägar, kraftledningar och sjukhus.

Version 1.0.2

Uppdaterad
2019-03-27
  • Ritordningen har ändrats för byggnader och vägar.
  • Översyn av manéret har utförts.

Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Hämta produkt

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data; Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)

Öppen källkod

Klienten som använder Topografisk webbkarta Visning, översiktlig för enkla nedladdningar av kartbilder finns som öppen källkod.

Den kan användas som kodexempel för hur man kan använda Topografisk webbkarta Visning, översiktlig, som bas för utveckling av egna applikationer eller skicka in förslag på ändringar direkt i koden.

Källkoden tillgängliggörs enligt licensen Apache version 2.0. Det innebär i stora drag att den kan användas i egna eller öppna applikationer men att det finns begränsningar i att använda varumärket.

Välj ett av följande alternativ: