Topografisk webbkarta Nedladdning, raster

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster, är lämplig att använda när du har behov av en zoombar karta men inte har möjlighet att vara uppkopplad mot Lantmäteriets visningstjänster.

Kort om produkten

Produkten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartan har samma innehåll och utseende som Topografisk webbkarta Visning, cache och har en harmoniserad kartografi mellan skalorna.

Den tillhandahålls i färg eller som nedtonad kartbild. Informationen i Topografisk webbkarta Nedladdning, raster finns i två varianter och nedan får du en översiktlig presentation av innehållet.

Geografiskt urval: Utsnitt med min/max-koordinater (N - E), Sverige.
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), WGS84 Web Mercator (EPSG:3857).

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster

Topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer.

Innehållet presenteras färgsatt för att framträda tydligt.

Exempelbild i skala 1:3 780 (SWEREF 99 TM).

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster nedtonad

Topografisk kartinformation presenterad nedtonad i en gråskala.

Exempelbild i skala 1:3 780, nedtonad (SWEREF 99 TM).

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att:

  • informationen i skalområden upp till 1:15 000 uppdateras dygnsvis
  • informationen i skalområden mellan 1:15 000 – 1:60 000 uppdateras veckovis.
  • informationen i skalområden över 1:60 000 uppdateras månadsvis.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen. 

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

På sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogmiljö längst Emån.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.