Topografi 1M Nedladdning, vektor

Produkten passar utmärkt som bakgrundskarta och som indata till GIS-tillämpningar. Den är lämplig att använda i skalområdena 1:500 000 - 1:1 000 000. Innehållet består bland annat av administrativa gränser, tätortsgränser och tätortssymboler, vägar, järnvägar och nationalparker.

Kort om produkten

Produkten innehåller bland annat administrativ indelning, tätorter, större vägar, sjöar och vattendrag. Produkten innehåller även Lantmäteriets granskade och fastställda namn som hämtats från Ortnamnsregistret.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter eget behov.

Du kan:

 • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
 • integrera kartinformationen i ditt eget system
 • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen

Produkten är användbar som bakgrund för olika typer av temapresentationer i mer översiktliga skalor än 1:500 000.

Geografiskt urval: Sverige.
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018). 

Så ofta uppdateras informationen

Innehållet i Topografi 1M Nedladdning, vektor framställs genom att uppdateringar sker dels periodiskt i Lantmäteriets egen regi, dels mer kontinuerligt i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och organisationer.

Topografi 1M Nedladdning, vektor uppdateras en gång per månad för de indexrutor som berörs av förändringar.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, ta del av produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Följande fil i Excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen från GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor till Topografi 1M Nedladdning, vektor:

Översättningstabell objekttyp KKOD (xls, nytt fönster).

Informationsskikten innehåller:

 • administrativa gränser och odlingsgränsen
 • flygplatser
 • byggnadspunkter inklusive tätorter
 • vattendrag och dammbyggnader
 • höjdpunkter
 • kommunikationsinformation, till exempel vägar, järnvägar och vandringsleder
 • markytor
 • norra polcirkeln
 • nationalparker
 • ortnamn som finns med i Ortnamnsregistret

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data, Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)