Taxering Nedladdning

Produkten är under utveckling. Taxering Nedladdning kommer att leverera taxeringsinformation som kan integreras i egna system och applikationer. Det är en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället.

Kort om produkten

Taxering Nedladdning innehåller information från fastighetsregistret om taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Produkten är under utveckling och mer information publiceras i början av 2024.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Den här produkten beställer du, laddar hem och lagrar hos dig

Du kan välja ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag

Uttaget är ett basuttag som skapas en gång och ger en ögonblicksbild över hur informationen ser ut vid sammanställning av leveransen.

Abonnemang

Uttagen är alltid basuttag och så länge abonnemanget är aktivt kan nya basuttag skapas i samma beställning.

Så ofta uppdateras informationen

Uppgifterna i fastighetstaxeringen fastställs av Skatteverket och gäller årsvis. Beslutat taxeringsvärde gäller från den 1 januari och tre år framåt, om inte någon ny, särskild fastighetstaxering görs däremellan. För industrienheter, elproduktionsenheter, täkter och specialtaxeringsenheter gäller taxeringsvärdet sex år framåt och görs tillgängliga via Lantmäteriet.

Uppgifter om innehav avseende taxerad ägare uppdateras en gång per år i samband med beslut om taxering. Personuppgifter för taxerad ägare och omprövningar av Skatteverket uppdateras dagligen.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.

Dokumentation

Dokumentation för Taxering Nedladdning i Geotorget dokumentation (nytt fönster).

Beställ produkt

Produkten kommer bli tillgänglig för beställning under 2024. Mer information kommer senare.