Taxering Nedladdning

Produkten är under utveckling. Taxering Nedladdning kommer att leverera taxeringsinformation som kan integreras i egna system och applikationer. Det är en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället.

Kort om produkten

Taxering Nedladdning innehåller information från fastighetsregistret om taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Produkten är under utveckling och mer information publiceras i början av 2024.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Den här produkten beställer du, laddar hem och lagrar hos dig.

Så ofta uppdateras informationen

Uppgifterna i fastighetstaxeringen fastställs av Skatteverket och gäller årsvis. Beslutat taxeringsvärde gäller från den 1 januari och tre år framåt, om inte någon ny, särskild fastighetstaxering görs däremellan. För industrienheter, elproduktionsenheter, täkter och specialtaxeringsenheter gäller taxeringsvärdet sex år framåt och görs tillgängliga via Lantmäteriet.

Taxering Nedladdning uppdateras årligen med gällande taxeringsbeslut, kompletteras löpande med omprövade taxeringsbeslut.

Taxerad ägare för hela kalenderåret är den som är lagfaren ägare, tomträttsinnehavare eller ägare till byggnad på ofri grund den 1 januari innevarande år. Uppgifterna uppdateras och tillhandahålls löpande i produkten från och med 1 januari.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.

Beställ produkt

Produkten kommer bli tillgänglig för beställning under 2024. Mer information kommer senare.