Sverigekartor

GSD-Sverigekartor, vektor, är samlingsnamnet på ett antal databaser i vektorform med olika detaljeringsgrad och skalor. Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer.

Beskrivning

Produkterna passar utmärkt som bakgrundskartor och till olika typer av temapresentationer samt som indata till GIS-tillämpningar.

  • Finns i skalorna 1:1 milj., 1:5 milj., 1:10 milj. och 1:20 milj.
  • Indelning i olika skikt ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartan.
  • Innehållet är anpassat till skalan för att ge en god kartografisk bild.
  • Täcker hela Sverige samt delar av Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

Så ofta uppdateras informationen

1:1 milj. - Nedladdningsbara filer finns som öppna data årligen i slutet av januari och juli.
1:5 milj., 1:10 milj. och 1:20 milj. - Uppdateras inte.

Hämta produkt

Hämta öppna geodata via ftp (nytt fönster).

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.
Svenska versioner:

Engelska versioner:

Produktöversikt Sverigekartor

I tabellen här nedanför kan du jämföra innehållet i GSD-Sverigekartan, vektor 1:1 miljon samt de övriga Sverigekartorna där innehållet valts ut särskilt för varje skala, för att ge en god visningskvalitet.

Innehåll i Sverigekartan
1:1 milj. 1:5 milj. 1:10 milj. 1:20 milj.
Kustlinje X X X X
Sjöar/öar X X X
Vattendrag X X X
Vägar X
Järnvägar X
Sjöterritoriets gräns i havet X
Riksgräns X X X X
Länsgräns X X X
Kommungräns X X
Tätortsgräns X
Tätortssymboler X
Övriga symboler X
Nationalpark X
Färjeleder X
Vandrings- och fjälled X
Polcirkeln X X X X
Text X
Rutnät/gradnät X X X