Sverigekartor

GSD-Sverigekartor, vektor är samlingsnamnet på ett antal databaser i vektorform med olika detaljeringsgrad och skalor. Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer.

Kort om produkten

Produkterna passar utmärkt som bakgrundskartor och till olika typer av temapresentationer samt som indata till GIS-tillämpningar.

  • Finns i skalorna 1:5 milj., 1:10 milj. och 1:20 milj.
  • Indelning i olika skikt ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartan.
  • Innehållet är anpassat till skalan för att ge en god kartografisk bild.
  • Täcker hela Sverige samt delar av Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor avvecklades den 1 februari 2023 och ersattes av Topografi 1M Nedladdning, vektor.

Så ofta uppdateras informationen

1:5 milj., 1:10 milj. och 1:20 milj. uppdateras inte.

Hämta produkt

Hämta öppna geodata via ftp (nytt fönster).

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data; Creative Commons, CC0, som du kan läsa om på organisationen Creative Commons webbplats (nytt fönster). Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.
Svenska versioner:

Engelska versioner:

Produktöversikt Sverigekartor

I tabellen kan du jämföra innehållet i de olika sverigekartorna där innehållet valts ut särskilt för varje skala, för att ge en god visningskvalitet.

Innehåll i Sverigekartor
Innehåll 1:5 milj. 1:10 milj. 1:20 milj.
Kustlinje x x x
Sjöar/öar x x
Vattendrag x x
Riksgräns x x x
Länsgräns x x
Kommungräns x
Polcirkeln x x x
Rutnät/gradnät x x x