Referens Uppslag Adress

Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet och samfällighet genom att ange en adressbeteckning. Registerenhetsreferensen kan sedan användas i andra geodatatjänster för att hämta information.

Kort om produkten

Tjänstens funktion är att med hjälp av adressökningar hämta referens till fastighet för den angivna adressen. Informationen kan inte visas direkt i en webbläsare utan behöver hämtas och visas i ett system eller en applikation. Tjänsten har REST-gränssnitt och svaren levereras i JSON-format.

Så ofta uppdateras informationen

Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 2.0.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-01-30

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-02-06

 • Åtgärdat fel vid fritextsökning med punkt
 • Möjlighet att använda förbättrade sökfunktioner
 • Versionen är bakåtkompatibel

 

Version 2.0.0

Uppdatering av befintlig
version 2017-06-15

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2017-05-17

Versionen 2.0.0 uppdateras till v.2.0.1 2020-02-06

Nytt vid uppdatering:

 • Resultat av fritextsök sorteras efter närhet.
 • Prestandaförbättring för sökningar som inte ger någon träff.

Ändring sedan föregående version:

 • Fritextsök och autocomplete skiljer inte på accenttecken.
 • Fritextsök kan hantera kolon i adresser.

Version 2.0

Uppdaterad
2017-01-16

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2016-07-06

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2016-10-04

 • Särskild behörighet för att få ut ”splittad adress” borttagen.
   
 • Förändrad informationsmodell
 • REST-gränssnitt
 • JSON-format

Version 1.2.1

Avvecklades 2017-03-28

Tillgänglig från 2014-09-02

 

 • Utökad funktionalitet, sökning med samt presentation av postnummer och postort i svaret.

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomstprodukter

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och The Open Geospatial Consortium (OGC). 

World Wide Webb Consortiums webbplats (nytt fönster)

The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg, som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices, användas.

Postmans webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.  

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.