Referens Uppslag Adress

Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet och samfällighet genom att ange en adressbeteckning. Registerenhetsreferensen kan sedan användas i andra geodatatjänster för att hämta information.

Kort om produkten

Tjänstens funktion är att med hjälp av adressökningar hämta referens till fastighet för den angivna adressen. Informationen kan inte visas direkt i en webbläsare utan behöver hämtas och visas i ett system eller en applikation. Tjänsten har REST-gränssnitt och svaren levereras i JSON-format.

Så ofta uppdateras informationen

Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 2.0.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-01-30

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-02-06

 • Åtgärdat fel vid fritextsökning med punkt
 • Möjlighet att använda förbättrade sökfunktioner
 • Versionen är bakåtkompatibel

 

Version 2.0.0

Uppdatering av befintlig
version 2017-06-15

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2017-05-17

Versionen 2.0.0 uppdateras till v.2.0.1 2020-02-06

Nytt vid uppdatering:

 • Resultat av fritextsök sorteras efter närhet.
 • Prestandaförbättring för sökningar som inte ger någon träff.

Ändring sedan föregående version:

 • Fritextsök och autocomplete skiljer inte på accenttecken.
 • Fritextsök kan hantera kolon i adresser.

Version 2.0

Uppdaterad
2017-01-16

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2016-07-06

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2016-10-04

 • Särskild behörighet för att få ut ”splittad adress” borttagen.
   
 • Förändrad informationsmodell
 • REST-gränssnitt
 • JSON-format

Version 1.2.1

Avvecklades 2017-03-28

Tillgänglig från 2014-09-02

 

 • Utökad funktionalitet, sökning med samt presentation av postnummer och postort i svaret.