Ortofoto Nedladdning

Ortofoto Nedladdning är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet, Den finns med högre upplösning i södra Sverige, längs Norrlandskusten, samt över ett antal tätorter i Norrlands inland och med lägre upplösning i övriga delar av landet.

Kort om produkten

Ortofotona framställs ur flygbilder som fotograferats med digital kamera med olika upplösning, beroende på var i landet man befinner sig.
I södra Sverige, längs Norrlandskusten, samt över ett antal tätorter i Norrlands inland (totalt ca 44 % av landet) sker flygfotografering med upplösningen 0,15 m/pixel (före 2019 med 0,24 m). I övriga delar av landet sker flygfotograferingen med upplösningen 0,37 m/pixel (före 2019 med 0,48 m). Bilderna har sedan korrigerats geometriskt och satts samman till skalriktiga avbildningar av marken; ortofoton.

Resultatet är bildfiler i rasterformat i 4 kanaler (fr.o.m. 2019), färg, IR (infraröd färg), eller svartvitt, med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,16 m resp.0,4 m (före 2019 0,25 m resp. 0,5 m).

Ortofoto används framför allt som underlag för att producera kartor, men bilderna används även inom andra områden, till exempel:

 • samhällsplanering, som planering av nya vägar och bostadsområden
 • miljöövervakning
 • planering och uppföljning av markanvändning
 • som bakgrund till annan information och i GIS-system.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdatering av nya ortofoton görs enligt en långsiktig flygfotoplan med cirka 30% av landets yta årligen, med upplösning 0,4 m eller 0,16 m, med intervall 2 - 10 år, beroende på var i landet det är. Ortofoton före 2019 har upplösning 0,5 m och 0,25 m.

Södra Sverige och områden längs Norrlandskusten fotograferas med 0,15 m upplösning (före 2019 med 0,24 m) vartannat år, omväxlande före resp. efter lövsprickning. Enskilda tätorter i övriga delar av landet fotograferas med samma upplösning med 2 - 4 års mellanrum.

Här kan du läsa mer om Lantmäteriets Bildförsörjningsprogram som ligger till grund för våra planer.

Söktjänst

I GeoLex, som du hittar via denna länk hittar du information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska eller engelska.

Leveransinformation och metadata

Leveransinformation

Ortofotona kan beställas med:

 • 4 kanaler (fr.o.m. 2019), färg, IR, eller sv/v,
 • Upplösning 0,16 m, 0,25 m, 0,4 m, 0,5 m eller 1 m, beroende på var i landet det är och vilket år flygbilden, som ligger till grund för ortofotot, är fotograferad.

Filuppsättning

Filnamnet för en 5 x 5 km ruta resp. 2,5 x 2,5 km ruta kan bestå av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, alternativt av koordinaterna för rutans nedre vänstra hörn, eller den omskrivande rektangelns hörn (minN_minE_maxN_maxE), följt av ortofotots årtal med fyra siffror.

Filnamnet för ett valfritt utsnitt kan bestå av koordinaterna för utsnittets nedre vänstra hörn, eller den omskrivande rektangelns hörn (minN_minE_maxN_maxE), följt av årtal med fyra siffror. I det fall en indexruta tas ut i en SWEREF lokal zon och filnamnet består av indexrutans beteckning, läggs också ett zon-prefix till först i filnamnet, till exempel 1200_.

I de fall ortofotot består av delar av ortofoton från olika årtal, så är det alltid det årtal som huvuddelen av ytan har som finns i filnamnet.

Filnamn (5x5 km) Innehåll
672_61_55_2017.tif Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg
672_61_55_2017.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw.
672_61_55_2017.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.
mosaik.vrt Skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

  

Filnamn (2,5x2,5 km) Innehåll
672_61_7550_2017.tif Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg
672_61_7550_2017.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw.
672_61_7550_2017.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.
mosaik.vrt Skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

Genomsnittlig filstorlek för olika produktvarianter i LZW-komprimerad GeoTIFF,
storleken kan dock variera:

 • sv/v med 0,5 m upplösning = 85 MB
 • sv/v med 1 m upplösning = 21 MB
 • färg/IR med 0,5 m upplösning = 202 MB
 • färg/IR med 1 m upplösning = 50 MB
 • sv/v med 0,25 m upplösning = 85 MB
 • färg/IR med 0,25 m upplösning = 202 MB
 • färg/IR med 0,4 m upplösning = 250 MB
 • färg/IR med 0,16 m upplösning = 400 MB
 • 4-kanals ortofoton med 0,4 m upplösning = 320 MB
 • 4-kanals ortofoton med 0,16 m upplösning = 520 MB

Leveransformat

Ortofoton levereras i LZW-komprimerad GeoTIFF eller JPEG, ortofoton i 4 kanaler levereras dock endast i LZW-komprimerad GeoTIFF.  Vi skickar dessutom alltid med separata WORLD-filer. Ortofoton kan levereras i SWEREF 99 TM samt lokala zoner.

Metadata

I ortofotots tillhörande metadatafiler, även dessa anpassade till valt koordinatsystem, framgår bl.a. vilka ortofoton de är sammansatta av, utbredningen av dessa, samt information om ingående flygbilder. Tillsammans med ortofoton från 2010 och framåt levereras även sömlinjer och flygfototidpunkter för de ingående flygbilderna, sömlinjerna redovisas i form av polygoner.

Filnamn (exempel 5x5 km) Innehåll
672_61_55_flygbild_2017.json Metadata för de i ortofotot ingående flygbilderna, utbredning av dessa redovisas i form av polygoner.
672_61_55_ortofoto_2017.json Metadata för själva ortofotot.
672_61_55_uttag_2017.json Metadata för hela uttaget.

För Ortofoton kan bildpunktfiler i shapeformat laddas hem, innehållande information om flygfototidpunkt för alla flygbilder, som sedan kan matchas mot ortofotona, se under rubriken Flygbildspunkter HÄR.

Filnamn (exempel 2,5x2,5 km) Innehåll
672_61_7550_flygbild_2017.json Metadata för de i ortofotot ingående flygbilderna, utbredning av dessa redovisas i form av polygoner.
672_61_7550_ortofoto_2017.json Metadata för själva ortofotot.
672_61_7550_uttag_2017.json Metadata för hela uttaget.

Planer och utfall

De områden som ligger till grund för ortofotoplanen är de områden som ingår i Flygfotoplanen (pdf).

Nedan redovisas säsongens ortofotoplan, ortofotoutfall samt tidigare års utfall. Utfallet uppdateras varje dygn. Observera att informationen i vissa pdf-filer visas med klickbara lager, vilket inte stöds av alla webbläsare. Du kan i så fall spara filen på din dator och sedan öppna den i Acrobat Reader. Då har du möjlighet att ändra ordningen för tidigare års utfall samt tända och släcka önskade årslager.

Demodata

Redovisning görs i SWEREF 99 TM. Filnamnet för en ortofotoruta (5 x 5 km eller 2,5 x 2,5 km) består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, följt av årtal med fyra siffror. Metadata bifogas i tre olika GeoJSON-filer.  

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Produktvariant Demofil/Format Filstorlek Datum
Ortofoto 4-kanals
upplösning 0,16 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF   511 Mb 2019-07-08
Ortofoto 4-kanals
upplösning 0,4 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF   317 Mb 2019-07-08
Ortofoto färg
upplösning 0,16 m
- LZW-komprimersad GeoTIFF
- JPEG
391 Mb
32,8Mb
2019-07-08
Ortofoto färg
upplösning 0,4 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
236 Mb
18,3 Mb
2019-07-08
Produktvariant Demofil/Format Filstorlek Datum

Ortofoto Färg
upplösning 0,5 m

- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
184 Mb
17,8 Mb
2017-12-15
Ortofoto IR
upplösning 0,5 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
185 Mb
17,1 Mb
2017-12-15
Produktvariant Demofil/Format Filstorlek Datum
Ortofoto Färg
upplösning 0,25 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
161 Mb
13,9 Mb
2017-12-21
Ortofoto IR
upplösning 0,25 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
157 Mb
13,3 Mb
2017-12-21

Testdata

För produktutvecklingssyfte har testdata tagits fram. Dessa data får användas enligt licensvillkoren nedan.

Licensvillkor för testdata

Licenstagaren förvärvar en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att, för test och utvärdering, lagra och bearbeta testdata.

Licenstagaren förvärvar även rätt att framställa enstaka analoga exemplar/utskrifter innehållande delar av testdata och externt sprida dessa, t.ex. ingående i en rapport eller presentation.

Licenstagaren har även rätt att publicera resultatet av utvärderingen, inklusive delar av testdata, på Internet under förutsättning att dessa produkter inte kan spridas i obearbetad form via publiceringen.

Rätten avser användning för test- och utvärdering och medger inte rätt att tillgängliggöra testdata vidare för andra ändamål, varken inom den egna organisationen eller externt.
Licenstagaren får rätt att avgiftsfritt använda testdata i utbyte mot att Lantmäteriet får ta del av och ges möjlighet att redovisa resultat och erfarenheter från licenstagarens tester och utvärderingar på Lantmäteriets hemsida.

Vilken data som finns tillgängligt för test och utvärdering kan variera.

Vi tar gärna emot dina synpunkter på testdatat via anvandarsynpunkt.geodata@lm.se

Testdata från kombisensor

Under sensommaren 2021 testade Lantmäteriet en kombinerad laserskanner och flygkamera. Syftet var främst att öka kunskapen kring insamling av laserdata. En kombisensor av typen Leica Terrainmapper-2 användes för insamling av olika testfall. Ett urval finns här publicerade som testdata, laserdata med fyra färgband samt flygbilder och ortofoton.

Lasertest 2021 (öppnas i nytt fönster)

Testdata finns också tillgängligt via FTP (ftp)

Testfiler
Göteborg 2018 (öppnas i nytt fönster)
Här finns bilder från testflygningar med olika flyghöjder från delar av Göteborg.
Testbilderna är inte tagna med den specifika kamera som använts i flygbildsproduktionen under 2019.

Beställ produkt

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa flygbilder eller ortofoton är du välkommen att använda beställningsformuläret eller kontakta Geodatasupport.

Telefon: 026-63 36 00
Öppettider: vardagar kl. 9-12
E-post: Geodatasupport@lm.se

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då kan du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.