Ortnamn Direkt

Tjänsten ger möjlighet att söka bland de officiella bebyggelse- och naturnamn som finns i Lantmäteriets ortnamnsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto.

Kort om produkten

Ortnamnsinformationen omfattar:

  • länskod
  • kommunkod
  • sockenstadkod och sockenstadnamn
  • id
  • ortnamn
  • koordinat
  • språk
  • namntyp

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för att förteckna regionala indelningar och ange koder för dessa. Här hittar du län och kommuner i kodnummerordning (öppnas i nytt fönster)

Socken och stad är en historisk indelning som Lantmäteriet ansvarar för. Läs mer om informationsmängden Socken och stad här. (öppnas i nytt fönster)

Ortnamnsregistret är rikstäckande och innehåller för närvarande cirka 980 000 ortnamn. För objekt inom flerspråkiga områden kan två eller tre namn förekomma.

Ortnamnsregistret är normgivande för Sveriges ortnamn och innehåller de former och stavningar som är officiellt fastställda.

Så ofta uppdateras informationen

Ortnamnsregistret uppdateras löpande.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 2.1.0

Ny version
Tillgänglig i verifieringsmiljö från:
2020-12-09

Tillgänglig i produktionsmiljö från:
2020-12-09

Antal träffar läggs till i kriteriesökning

Geometrisökning ingår i kriteriesökning

Fritextsökning utökas med valen Börjar med, Exakt och Slutar med

Fritextsökning kompletteras med sökning inom län eller kommun

Version 2.0.0

Avvecklad 2021-06-09

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

API-portal

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.