Ortnamn Direkt

Tjänsten ger möjlighet att söka bland de officiella bebyggelse- och naturnamn som finns i Lantmäteriets ortnamnsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto.

Beskrivning

Ortnamnsinformationen omfattar:

 • länskod
 • kommunkod
 • sockenstadkod och sockenstadnamn
 • id
 • ortnamn
 • koordinat
 • språk
 • namntyp

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för att förteckna regionala indelningar och ange koder för dessa. Här hittar du län och kommuner i kodnummerordning (öppnas i nytt fönster)

Socken och stad är en historisk indelning som Lantmäteriet ansvarar för. Läs mer om informationsmängden Socken och stad här. (öppnas i nytt fönster)

Ortnamnsregistret är rikstäckande och innehåller för närvarande cirka 980 000 ortnamn. För objekt inom flerspråkiga områden kan två eller tre namn förekomma.

Ortnamnsregistret är normgivande för Sveriges ortnamn och innehåller de former och stavningar som är officiellt fastställda.

Så ofta uppdateras informationen

Ortnamnsregistret uppdateras löpande.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär. 

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

  Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

  Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

  Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

  Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

  För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

  Versionshistorik
  Version och datum Ändring sedan föregående version

  Version 2.1.0

  Ny version
  Tillgänglig i verifieringsmiljö från:
  2020-12-09

  Tillgänglig i produktionsmiljö från:
  2020-12-09

  Antal träffar läggs till i kriteriesökning

  Geometrisökning ingår i kriteriesökning

  Fritextsökning utökas med valen Börjar med, Exakt och Slutar med

  Fritextsökning kompletteras med sökning inom län eller kommun

  Version 2.0.0

  Avvecklad 2021-06-09

  API-portal

  I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

  Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

  API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.

  Hjälpdokument 

  Kom igång-guide (pdf)  
  Användarguide (pdf)