Nedladdning abonnemang

Produkten avvecklas 2023-06-01 och ersätts av Fastighetsinformation Nedladdning.

Kort om produkten

Produkten ger dig möjlighet att ladda ner fastighetsinformation i XML-format och använda informationen i dina egna system och applikationer.

Den har ersatts av Fastighetsinformation Nedladdning

Läs mer om tidplan.

Beskrivning av de tillgängliga informationsmängderna

Belägenhetsadress

Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

Läs mer om belägenhetsadress (pdf, nytt fönster).

Byggnad

Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller uppgifter om byggnader med byggnadsändamål; bostad, industri, verksamhet, samhällsfunktion, ekonomibyggnad, komplementbyggnad och övrig byggnad.

Dokumentation

Observera att det kan finnas små skillnader i informationsmängd för produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang gentemot motsvarande direktåtkomsttjänster. Se rubriken Övrig dokumentation på denna sida.

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Vid rubriken Versionshistorik nedan, beskrivs de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

UML-diagram 

Övrig dokumentation

Skillnader mellan olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängder - gällande (pdf)

Översättningstabell

Översättningstabellerna finns på produktsidan för Fastighetsinformation Nedladdning.

Mappningsfil

Mappningsfilen är ett hjälpmedel för att jämföra innehåll om olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängd.

Mappningsfil Adressplats - och Belägenhetsadress
Mappningsfil Byggnad

Testdata

De varianter av filer som kan skapas bygger på nedanstående mönster:
[orderid]_[leveransid].[informationstyp].[urval].{suffix}.[filformat]

Alla delar i filnamnet är obligatoriska utom suffix. Suffix är forandring, borttag och metadata. Fil med uttagsdata saknar suffix.

Exempel Förändringsuttag:

Kommunkod (2180)
123_456.adress.2180.zip innehåller
123_456.adress.2180.forandring.xml
123_456.adress.2180.borttag.xml
123_456.adress.2180.metadata.xml
123_456.adress.2180.metadata.xml

Nedladdning abonnemang

Exempel på objekt i förändringsuttag.

Exempel på lista med objektID i förändringsuttag för de objekt som ska tas bort oavsett informationsmängd.

Beställ produkt

Den här produkten är inte längre tillgänglig för beställning. Nedladdning abonnemang har ersatts av Fastighetsinformation Nedladdning.