Nedladdning abonnemang

Belägenhetsadress och Byggnad är de informationsmängder som tillhandahålls i produkten. Produkten kommer att ersättas av Fastighetsinformation Nedladdning.

Kort om produkten

Produkten ger dig möjlighet att ladda ner fastighetsinformation i XML-format och använda informationen i dina egna system och applikationer.

Den kommer att ersättas av Fastighetsinformation Nedladdning när informationsmängderna för Adress och byggnad flyttas till i produkten.

En kort beskrivning av de första tillgängliga informationsmängderna.

  • Belägenhetsadress
    Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.
    Läs mer om belägenhetsadress (pdf)
  • Byggnad
    Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller uppgifter om byggnader med byggnadsändamål; bostad, industri, verksamhet, samhällsfunktion, ekonomibyggnad, komplementbyggnad och övrig byggnad.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Handbok FRL

I Handbok FRL (Lagen om fastighetsregister) framgår Lantmäteriets praxis om ändamålsprövningar och riktar sig till jurister, chefer och handläggare av FRL-ärenden. Handboken är senast uppdaterad 2018-07-01.

Beställning från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Observera att det kan finnas små skillnader i informationsmängd för produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang gentemot motsvarande direktåtkomsttjänster. Se rubriken Övrig dokumentation på denna sida.

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Vid rubriken Versionshistorik nedan, beskrivs de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

UML-diagram 

Övrig dokumentation

Skillnader mellan olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängder - gällande (pdf)

Översättningstabell

Översättningstabeller mellan utgående identifierare fastighetsnyckel (FNR) och Riksnyckel till ny identifierare UUID.

FNR - UUID (zip 24 Mb) - uppdateras dagligen
Riksnyckel - UUID (zip 93,9 Mb) - uppdateras månadsvis
Observera - Filerna ovan sparas ned och öppnas med ett textredigeringsprogram, typ Notepad ++ eller liknande.

Mappningsfil

Mappningsfilen är ett hjälpmedel för att jämföra innehåll om olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängd.

Mappningsfil Adressplats - och Belägenhetsadress
Mappningsfil Byggnad

Översättningstabell

Översättningstabeller mellan utgående identifierare fastighetsnyckel (FNR) och Riksnyckel till ny identifierare UUID.

FNR - UUID (zip 24 Mb) - uppdateras dagligen
Riksnyckel - UUID (zip 93,9 Mb) - uppdateras månadsvis
Observera - Filerna ovan sparas ned och öppnas med ett textredigeringsprogram, typ Notepad ++ eller liknande.

Testdata

De varianter av filer som kan skapas bygger på nedanstående mönster:
[orderid]_[leveransid].[informationstyp].[urval].{suffix}.[filformat]

Alla delar i filnamnet är obligatoriska utom suffix. Suffix är forandring, borttag och metadata. Fil med uttagsdata saknar suffix.

Exempel Förändringsuttag:

Kommunkod (2180)
123_456.adress.2180.zip innehåller
123_456.adress.2180.forandring.xml
123_456.adress.2180.borttag.xml
123_456.adress.2180.metadata.xml
123_456.adress.2180.metadata.xml

Nedladdning abonnemang

Exempel på objekt i förändringsuttag.

Exempel på lista med objektID i förändringsuttag för de objekt som ska tas bort oavsett informationsmängd.