Fastighetsindelning Nedladdning, vektor

Vektorprodukten innehåller fastighetsindelning med fastighetsgränser, fastighetsgränspunkter, administrativ indelning och registertext från Registerkartan.

Kort om produkten

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesnoggrannhet, innehåll och aktualitet. Produkten innehåller fastighetsindelning med fastighetsgränser inklusive fiske, fastighetsgränspunkter, administrativ indelning och text.

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor kan kombineras med andra vektor produkter, till exempel Topografi 10 Nedladdning, vektor, Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor och Rättighet Nedladdning, vektor. Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • kombinera med information från Fastighetsregistret, till exempel uppgifter om ägare byggnader, adresser och taxering
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen

Geografiskt urval: Indexrutor (5 x 5 km), valfri polygon, kommun, län, Sverige.
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringen sker kontinuerligt, av Lantmäteriet och Kommunala lantmäterimyndigheter, i samband med fastighetsbildning. Uppdatering av Registerkartan ska göras senast två dagar efter registrering i Fastighetsregistret.

Förproducerade data

Vissa leveranser av geodata sker från ett förproducerat lager, som uppdateras veckovis. Det gäller leveranser av läns-, kommun- och riksuttag. När läns- och riksuttagen levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller när kommunuttagen levereras i lokala SWEREF-system hämtas data från det förproducerade lagret. I alla övriga leveranser sker uttagen mot datakällor som uppdateras dagligen.

Är ni med i geodatasamverkan?

Abonnera på förproducerade data via Geotorget.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, ta del av produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående fil i excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen av skiktnamnen från GSD-Fastighetskartan, vektor till Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.

Informationsskikten innehåller ytor för administrativa indelningen och fastighetsområden inklusive fiskeområden. Linjeobjekt för fastighetsgränser. Punktobjekt för ytornas id-punkter och punktredovisade fastigheter samt text.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

På sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogmiljö längst Emån.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs mer om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.