Ekonomiska kartan

Ekonomiska kartan (1935-1978) är en registerkarta som redovisar fastigheter, registerbeteckningar, bostadsbyggnader, tomt och trädgård, odlingsområden, fornminnen samt ett stort antal ortnamn. Skalan är 1:10 000, förutom över Norrlands inland där skalan är 1:20 000.

Kort om produkten

Produkten finns tillgänglig i ett rikstäckande lager. Det kan finnas två versioner av samma kartblad. Om båda versionerna är skannade finns de båda som öppna data, förutom i Göteborgs- och Bohus län och Gotlands län, där endast den senaste versionen finns med. För att hitta rätt kartblad finns översiktskartor i PDF-format, shape eller tjänsten Geolex som stöd.

Lär dig hur du hittar och väljer bilder.

Ett annat sätt att titta på Ekonomiska kartan är att använda vår e-tjänst Historiska kartor.

Så ofta uppdateras informationen

Ekonomiska kartan är en historisk karta som slutade att produceras 1978.

Hämta produkt

Hämta öppna geodata via ftp (nytt fönster).

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data; Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)