Distriktsindelning Nedladdning, vektor

Distriktsindelning Nedladdning, vektor visar Sveriges indelning i distrikt, som ytor med distriktskod och distriktsnamn som attribut. Denna geografiska indelning av vårt land utgörs av 2523 områden.

Kort om produkten

Indelningen utgår från den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 inför Svenska kyrkans frigörande från staten vid årsskiftet 1999/2000.

Läs mer om Förordning (2015:493) om distrikt (nytt fönster) och i Lantmäteriets föreskrifter om distrikt, LMFS 2015:5 (pdf, nytt fönster).

Geografiskt urval: Sverige
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Så ofta uppdateras informationen

Distriktsindelningen gäller från den 1 januari 2016. Det är en statisk indelning och gäller tills annat beslutas.

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data, Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)