Distriktsindelning Nedladdning, vektor

Distriktsindelning Nedladdning, vektor visar Sveriges indelning i distrikt, som ytor med distriktskod och distriktsnamn som attribut. Denna geografiska indelning av vårt land utgörs av 2523 områden.

Beskrivning

Indelningen utgår från den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 inför Svenska kyrkans frigörande från staten vid årsskiftet 1999/2000.

Läs mer om Förordning (2015:493) om distrikt (nytt fönster) och i Lantmäteriets föreskrifter om distrikt, LMFS 2015:5 (pdf, nytt fönster).

Så ofta uppdateras informationen

Distriktsindelningen gäller från den 1 januari 2016. Det är en statisk indelning och gäller tills annat beslutas.

Hämta produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget Beställning.

Dokumentation