Administrativ indelning Nedladdning, vektor

Administrativ indelning i vektorformat ger en god överblick över Sveriges läns- och kommunindelning och går att kombinera med information från övriga vektorkartor.

Kort om produkten

Produkten innehåller alla ytor för Sveriges läns- och kommunindelning. Innehållet i informationen motsvarar den administrativa indelning som levereras i Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.

Administrativ indelning Nedladdning, vektor kan gärna kombineras med produkten Topografi 10 Nedladdning, vektor, för att få en överblick av olika datas administrativa tillhörighet. Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system

Geografiskt urval: Sverige
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras veckovis under helgen.

Förproducerade data

Vissa leveranser av geodata sker från ett förproducerat lager, som uppdateras veckovis. Det gäller leveranser av läns-, kommun- och riksuttag. När läns- och riksuttagen levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller när kommunuttagen levereras i lokala SWEREF-system hämtas data från det förproducerade lagret. I alla övriga leveranser sker uttagen mot datakällor som uppdateras dagligen.

Är ni med i geodatasamverkan?

Abonnera på förproducerade data via Geotorget.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående fil i excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen av skiktnamnen från GSD-Fastighetskartan, vektor till Administrativ indelning Nedladdning, vektor.

Informationsskikten innehåller ytor för län och kommun.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

Specifikation demodata
Demofil Format Storlek Datum
admindelning_vektor (zip) Geopackage 194 KB  2021-10-01

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten Geotorget. Skapa/ansök om ett konto i tjänsten, logga in och lägg din beställning. I samband med att du skickar in din beställning godkänner du eventuella avgifter och avtalsvillkor. I Geotorget  – Mitt konto, kan du följa dina beställningsärenden och ladda ner producerade data.

Beställning från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.