Administrativ indelning Nedladdning, vektor

Administrativ indelning i vektorformat ger en god överblick över Sveriges läns- och kommunindelning och går att kombinera med information från övriga vektorkartor.

Kort om produkten

Produkten innehåller alla ytor för Sveriges läns- och kommunindelning. Innehållet i informationen motsvarar den administrativa indelning som levereras i Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.

Administrativ indelning Nedladdning, vektor kan gärna kombineras med produkten Topografi 10 Nedladdning, vektor, för att få en överblick av olika datas administrativa tillhörighet. Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system

Geografiskt urval: Sverige
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras veckovis under helgen.

Förproducerade data

Vissa leveranser av geodata sker från ett förproducerat lager, som uppdateras veckovis. Det gäller leveranser av läns-, kommun- och riksuttag. När läns- och riksuttagen levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller när kommunuttagen levereras i lokala SWEREF-system hämtas data från det förproducerade lagret. I alla övriga leveranser sker uttagen mot datakällor som uppdateras dagligen.

Är ni med i geodatasamverkan?

Abonnera på förproducerade data via Geotorget.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående fil i excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen av skiktnamnen från GSD-Fastighetskartan, vektor till Administrativ indelning Nedladdning, vektor.

Informationsskikten innehåller ytor för län och kommun.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

Specifikation demodata
Demofil Format Storlek Datum
admindelning_vektor (zip) Geopackage 194 KB  2021-10-01

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs mer om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.