Planerat driftstopp för geografisk information

14 mars 2022

Den 15 mars 2022 planeras ett driftstopp mellan klockan 05.00-07.00. Driftstoppet sker med anledning av uppdatering av vägdata från Trafikverket samt en rättning i produkten Rättighet Nedladdning, vektor. 

Under driftstoppet kommer följande åtgärder att göras:

 • Omladdning av vägdata i produkten Topografi 10 Nedladdning, vektor.
 •  Rättning av fel i produkten Rättighet Nedladdning, vektor.. Felet har tidigare inneburit att objekt saknat värde på attributet objekt_id.

Störningar under tiden för driftstoppet:

 • Under driftstoppet kan störningar uppstå då vägdata inte syns i produkten Topografisk webbkarta Visning.

Ersättningsprodukterna för fastighetskartan kommer inte vara möjliga att beställa via Geotorget beställning under det planerade driftstoppet. Det gäller följande produkter: 

 • Topografi 10 Nedladdning, vektor
 • Fastighetsindelning Nedladdning, vektor
 • Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor
 • Rättighet Nedladdning, vektor
 • Administrativ indelning Nedladdning, vektor
 • Byggnad Nedladdning, vektor
 • Under driftstoppet kommer uttag via API från Geotorget beställning att läggas i kö. Leveranserna startar så fort produktionslinjen är i gång efter driftstoppet.
 • Förproducerade data, det vill säga kommun-, läns- och riksuttag, kan komma att förskjutas med en dag till följd av stoppet.